Keskustan nuorisopomo pettyi karvaasti hallituksen päätökseen vanhusten hoitajamitoituksesta

Hoitajamitoitus

Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi on pettynyt siihen, että vanhusten hoitajamitoitusta alennetaan keskustan johdolla.

– Kahden numeron ja niitä erottavan pilkun takana on tarina siitä, että 14 potilasta kohden aamuvuorossa olisikin paikalla vain yksi hoitaja, jonka tulisi ehtiä pestä ja pukea kaikki ihmiset, syöttää aamupala ja huolehtia aamu­lääk­keistä, Kemppi kirjoittaa Suomenmaan puheenvuorossa .

Kemppi toteaa keskustan olevan puolue, joka on rakentanut yli vuosisadan julkisia palveluita turvaamaan hyvinvointia, ja joka osaa todistetusti muotoilla rakenteita uudelleen ennak­ko­luu­lot­to­masti.

– Siksi olen pettynyt esitykseen hoita­ja­mi­toi­tuksen alentamisesta. Ensi perjantaina Helsingissä osoitetaan mieltä hyvän asian puolesta, vanhusten vähim­mäis­hoi­ta­ja­mi­toi­tuksen vähentämistä vastaan.

Nyt on pisteen ja jarrun paikka, Kemppi vaatii.

– Koko vanhushuolto kaipaa uudistusta. Tehostaminen ei ole enää ratkaisu säästöjen aikaan­saa­mi­seksi, sillä se tarkoittaa hoito­hen­ki­lö­kunnan uupumista ja sitä kautta heikentynyttä työn tulosta.

Kempin mielestä vanhustenhoitoon tarvitaan lisää käsipareja ja uusia toimin­ta­ta­poja, kuten tuettuja asumisyksiköitä.

Hallitus päätti vuosi sitten alentaa hoitajasuositusta 0,5:sta 0,4–0,5:een.

Hallituksen mukaan tavoitteena on 70 miljoonan euron vuosittaiset säästöt sekä toteuttaa kuntien toive siitä, että ne voisivat vapaammin päättää hoitajien määrästä.

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.