Keskustan Honkonen huolissaan alueiden välisistä tuloeroista Euroopassa

Tuloerot

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen, kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) on huolissaan alueiden välisistä toimeentulo- ja varallisuuseroista Euroopassa.

Honkonen puhui aiheesta Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen istunnossa tiistaina. Yleiskokouksen käsittelyssä oli turkkilaisen kansanedustajan Selin Sayek Böken sosioekonomista eriarvoisuutta koskeva raportti.

Honkosen mukaan alueiden välisiin tulo- ja varallisuuseroihin vaikuttavat monet asiat, joista yksi on teollistumisen taso. Harvaan asutuilla ja teollisen rakennemuutoksen kokeneilla alueilla korkeampaa osaamista vaativia työpaikkoja on tarjolla vähän.

– Teollistaminen ja elinkeinopoliittiset interventiot ovat siksi tärkeitä. Myös asunto-olojen heikentyminen tietyillä alueilla huonontaa kehitystä. Siksi asuntopolitiikka on tärkeä keino vähentää sosiaalista eriarvoisuutta, hän mainitsi.

Sayek Böke nostaa raportissaan esiin sosioekonomisen eriarvoisuuden monet ja toisiinsa kietoutuneet syyt, joita Euroopassa ovat muun muassa etninen tausta, sukupuoli, vanhempien varallisuus, terveydentila ja koulutus. Euroopan neuvoston sosiaalinen peruskirja antaisi päättäjille työkaluja eriarvoisuuden poistamiseen, mutta kaikki neuvoston jäsenmaat eivät ole ratifioineet sitä.

Honkonen panostaisi etenkin koulutukseen ja muihin palveluihin alueiden välisten erojen kaventamiseksi.

– Erityisesti se, että harvaan asuttujen seutujen lapset ja nuoret pääsevät tasa-arvoisesti koulutukseen aina korkeimmalle asteelle saakka on välttämätöntä sosiaalisen eriarvoisuuden torjumiseksi, hän painotti.