Kaupunginosien eriarvoistuminen huoletti keskustan pormestariehdokkaita – "Täytyy olla lihava kukkaro, että tänne pääsee asumaan, ikävä kyllä"

Kuntavaalit

Kaupunginosien eriarvoistuminen nousi yhdeksi keskeiseksi teemaksi, kun keskustalaiset pormestariehdokkaat Turusta, Tampereelta ja Helsingistä kohtasivat toisensa Facebookin kautta järjestetyssä tentissä.

Turun pormestariksi pyrkivä Jarmo Laivoranta myönsi, että kaupunginosien jakautuminen rikkaiden ja köyhien alueiksi on valitettava tosiasia, jonka korjaamiseen täytyy panostaa.

– Kyllä Turussa esimerkiksi saaristossa täytyy olla lihava kukkaro, että tänne pääsee asumaan, ikävä kyllä, Laivoranta luonnehti.

Laivorannan mukaan keskusta pitää kaupungissa tärkeänä, että asuinalueita täytyy kehittää tasapainoisesti. Turussa paljon puhuttanutta ratikkahanketta hän piti todellisena uhkana kaupunginosien tasapuoliselle kehittämiselle.

Helsingin pormestariehdokas Eeva Kärkkäinen nosti esiin koulujen eriarvoistumisen, joka on yksi alueiden eriytymisestä johtuvia seurauksia.

Kärkkäisen mukaan ilmiö aiheuttaa helposti kierteen: kun tietty koulu koetaan ikäväksi, haluavat perheet muuttaa sen lähialueelta pois, jotta lapset pääsisivät opintielle muualla. Se kurjistaa entisestään eriarvoistumisen kierteeseen ajautuneita asuinalueita ja kouluja.

Siksi kaupungin pitäisi Kärkkäisen mielestä panostaa erityisesti niihin kouluihin, joiden oppilailla tiedetään olevan paljon esimerkiksi sosiaalisia ongelmia.

– Näen, että koulut ovat ydinasia kaupungin tasa-arvoisessa kehittämisessä, Kärkkäinen alleviivasi.

Perustavanlaatuisena keinona alueiden eriarvoistumisen ehkäisyyn Kärkkäinen näki sen, että kaikille asuinalueille mahdollisestaan monipuolista asuntotuotantoa.

Tampereella alueiden eriytyminen ei ole pormestariehdokas Jouni Ovaskan mukaan niin näkyvä ilmiö, vaikka merkkejä siitäkin kehityksestä on hänen mukaansa ilmassa.

Isona ongelmana Ovaska näki asuntojen kokojen pienentymisen, asuntojen heikon saatavuuden ja asuntojen hintojen voimakkaan kasvun. Kaupunkialueella on myös heikosti tarjolla asuntoja perheellisille, Ovaska sanoi.

Keskusta on hänen mukaansa pyrkinyt kasvattamaan myös kaupungin tarjoamien omakotitalotonttien määrää. Ovaskan mukaan Tampereella jaetaan nykyisin noin sata tonttia vuodessa. Se on hänen mielestään liian vähän kysyntään nähden.

Alueiden tasa-arvoinen kehittäminen nousi esiin myös kaupunkien liikenneratkaisuista puhuttaessa.

Laivorannan mukaan keskusta vastustaa Turun ratikkahanketta muun muassa siksi, että puolue haluaa kaupunkisuunnittelulla vähentää liikkumistarpeita. Kun palvelut ovat lähellä ihmisiä kaupunginosissa, ei heillä ole tarvetta matkustaa niiden perässä esimerkiksi keskustaan.

Samaa korosti myös Kärkkäinen. Hän korosti, että myös etätöiden yleistyminen on vähentänyt kaupunkien sisäistä liikkumista ja korostanut omien asuinalueiden merkitystä ihmisille.

Kolmikko näki tärkeänä, että kaupungeissa kehitetään kaikkia liikennemuotoja julkisesta liikenteestä yksityisautoiluun ja pyöräilyyn.

Ovaska nosti esiin myös kaupunkien kehyskuntien liikenneyhteyksien parantamisen. Tampereella moni toivoisi esimerkiksi lähijunayhteyttä kehyskuntiin. Se helpottaisi monien työssäkäyvien ihmisten päivittäistä liikkumista.

Keskustan pormestariehdokkaiden tentin juonsi puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Tilaisuuden voi katsoa tallenteena keskustan Facebook-sivuilta.

Annikan pormestaritentti 1.6.

Annika Saarikon vetämä Keskustan pormestariehdokkaiden tentti.Paikalla Jouni Ovaska (Tampere), Eeva Kärkkäinen (Helsinki), sekä Jarmo Laivoranta (Turku).

Julkaissut Keskusta Tiistaina 1. kesäkuuta 2021