Kalli kiittelee Marinia keskustelunavauksesta: “Meidän on rohkeasti pohdittava, miten työelämään saadaan lisää joustoa ja tuottavuutta“

Työaika

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin (sd.) alkuviikosta ääneen lausuma idea työajan lyhentämisestä on saanut aikaiseksi kiivaan keskustelun puolesta ja vastaan.

Asiaan ovat ottaneet kantaa niin poliitikot ja professorit kuin työnantajataho ja palkansaajatkin. Työajan lyhentämistä on ruodittu myös lukuisten lehtien pääkirjoituksissa ja kolumneissa.

Marinia on syytetty haihattelusta ja populismista. On epäilty jopa hänen ymmärrystään siitä, millaisessa ajassa elämme.

Marin itsekin tarkensi myöhemmin, ettei hänen ehdotuksensa toteutuminen ole vielä mahdollista, mutta tulevaisuudessa voi olla toisin.

Toiset ovat nähneet Marinin haaveessa mahdollisuuden siemenen. He uskovat työajan lyhentämisen muun muassa lisäävään tehokkuutta ja lisäävän kansalaisten elämänlaatua.

Keskustan kansanedustaja Eeva Kalli kiittelee Marinia keskustelun avaamisesta.

Hänen mukaansa on tärkeää pohtia, miten työelämää voidaan viedä parempaan suuntaan.

Heti perään hän kuitenkin listaa asioita, jotka haastavat työelämää ja hyvinvointiyhteiskuntaa.

Heikon väestönkehityksen johdosta työikäisten suomalaisten osuus on jatkossa entistä pienempi, minkä seurauksena yhä useamman pitäisi olla työssä. Toisena haasteena on vaatimus työn tuottavuuden kasvattamisesta.

– Näistä puhutaan paljon eikä turhaan. Ne eivät ole itseisarvoisia tavoitteita vaan konkreettisia välineitä hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi, Kalli korostaa.

Samaan aikaan keskusta-edustaja tiedostaa tarpeen lisätä joustavuutta ihmisten arkeen ja elämään.

– Ymmärsin Marinin esittäneen visionsa juuri siitä näkökulmasta, että ihmiset haluavat viettää enemmän aikaa vaikkapa läheistensä kanssa. Tämä on tärkeä ja itse saiassa hyvin keskustalainen tavoite. Siksi on hyvä kuulla, että asialle on ymmärrystä myös muissa puolueissa, Kalli toteaa.

Hän toivookin, ettei keskustelussa jumiuduttaisi vain siihen, onko meillä varaa työajan lyhentämiseen vai ei. Asia kun on paljon laajempi ja moniulotteisempi.

– Meidän pitäisi nykyistä rohkeammin ja monipuolisemmin miettiä, miten työelämään voidaan lisätä joustavuutta.

Sen ei tarvitse Kallin mukaan olla ristiriidassa työllisyyden tai työn tuottavuuden kasvun kanssa, vaan näitä kaikkia asioita voidaan edistää yhtä aikaa.

Tuore kansanedustaja on seurannut pitkään työelämää ja sen kehittymistä erilaisilta näköalapaikoilta.

Hän toteaa, että keskustan olikin tärkeää saada hallitusohjelmaan myös tähän liittyviä hyviä linjauksia. Joustavat työajat, työn ja elämisen paikkariippumattomuus ja erilaiset tavat tehdä työtä tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia.

Samanaikaisesti on mietittävä, miten vahvistetaan ihmisten työhyvinvointia, työssä jaksamista ja työkyvyn säilymistä.

– Teknologia kehittyy ja tarjoaa mahdollisuuskia, joihin kannattaa tarttua, mutta myös johtaminen ja työnorganisointi sekä asenteet ja työelämän kirjoittamattomien pelisääntöjen kehittäminen ovat avainroolissa joustavuuden ja tuottavuuden edistämisessä

Kallin mielestä osa-aikatyötä pitäisi voida hyödyntää nykyistä ahkerammin sellaisissa elämäntilanteissa, joissa muut osa-alueet vaativat erityistä energiaa kuten vaikkapa ruuhkavuosina.

Samoin virallisen eläkeiän ylittämisen jälkeen voitaisiin rohkaista jatkamaan töissä osa-aikaisesti ja siirtymään eläkkeelle pikkuhiljaa.

– Näin yhä useampi olisi tavalla tai toisella kiinni työelämässä ja hyvinvointiyhteiskunta mahdollistettaisiin, Kalli visioi.