Jos avopari eroaa, kotona lapsia hoitanut puoliso voi usein hakea toiselta taloudellista hyvitystä – Avoliittojen pesänjakoprosessit ovat yleistyneet

Elämä

Suomessa on perinteisesti ajateltu, että avioliitto on ainoa juridinen peruste jakaa taloudellista omaisuutta erotilanteessa.

Kahdeksan vuotta sitten voimaan tullut laki avoerojen pesänjakoprosesseihin on kuitenkin parantanut avoliittojen asemaa.

Asianajaja Mari Lampeniuksen mukaan entistä useampi osaa hyödyntää pesänjakajaa, kun avoliitto päättyy eroon.

– Pesänjakajaprosessi on usein oikeudenkäyntiä käyttökelpoisempi prosessi, sillä se on vapaampi ja keskustelevampi, eikä osapuolilla ole kuluriskiä toisen oikeudenkäyntikuluista, Lampenius perustelee LähiTapiolan tiedotteessa.

Avoliiton purkautuessa lakia voidaan soveltaa sellaisiin liittoihin, jotka ovat kestäneet vähintään viisi vuotta tai puolisoilla on yhteinen lapsi.

Lampeniuksen mukaan parisuhteen keston määritteleminen ei kuitenkaan ole aina helppoa. Asiasta on tullut jonkin verran riitoja, sillä aina ei ole täysin selvää, milloin puolisoiden välille lain vaatima yhteistalous on muodostunut.

Lähtökohta avoliittojen purkautumisissa on se, että molemmat puolisot pitävät oman omaisuutensa. Yhteisomistukset katsotaan jaettavaksi puoliksi, jos toisin ei ole sovittu.

Vuonna 2011 voimaanastunut laki toi selkeyttä myös tilanteisiin, joissa toinen osapuoli katsoo avoliiton aikana auttaneensa toista osapuolta hänen varallisuutensa kasvattamisessa saamatta siitä vastiketta.

Laki sallii tällaisissa tilanteissa avopuolison hakea toiselta osapuolelta taloudellista hyvitystä.

Lampeniuksen mukaan perinteinen tilanne liittyy pariskuntiin, joista toinen on yrittäjä. Jos toinen osapuoli on kasvattanut yrityksensä arvoa ja toinen osapuoli on hoitanut samaan aikaan yhteisiä lapsia kotona, on jälkimmäisellä yleensä oikeus hakea taloudellista hyvitystä.

– Laki edellyttää, että omaisuus on karttunut toisen yhteistalouden hyväksi antaman työpanoksen ansiosta. Vastaavia tilanteitahan tulee esille avioeroissakin paljon. Avioerossa ositusta voidaan sovitella, vaikka puolisoilla olisikin avioehto, Lampenius sanoo.