HS: VATTin ekonomisti lyttää raskaan teollisuuden yritystuen

Yritystuet

Uusi raskaalle teollisuudelle suunnattu tuki on tulonsiirto veronmaksajilta teollisuudelle, arvioi Helsingin Sanomiin kirjoittanut johtava ekonomisti Marita Laukkanen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta (VATT).

Laukkasen mukaan teollisuuslaitosten nykyiset tuotantopäätökset eivät vaikuta tukeen, joten tuen ei voida odottaa vaikuttavan yrityksen tuotantoon tai työvoiman kysyntään.

Hallituksen mukaan kompensaatiojärjestelmän tarkoituksena on korvata päästökaupasta aiheutuva sähkön kallistuminen paljon sähköä käyttävälle teollisuudelle.

Laukkasen mukaan EU:n päästökauppa ei ole tutkimusten mukaan siirtänyt tuotantoa alhaisempien päästökustannusten maihin.

Valtion ensi vuoden budjetissa tukeen on varattu 43 miljoonaa euroa.