Hallitus antoi kiistellyn esityksen työpaikan koon vaikutuksesta irtisanomisiin

Työllisyys

Hallitus on antanut kiistellyn esityksen, jonka perusteella työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden määrä vaikuttaisi irtisanomisen asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa.

Hallituksen tavoitteena on madaltaa työllistämiskynnystä pienissä yrityksissä.

– Irtisanomisperusteen arviointi on aina erilaisten seikkojen kokonaisarviointia. Jatkossa tässä arvioinnissa olisi otettava nykyistä enemmän huomioon työnantajan henkilöstömäärä, sanoo työministeri Jari Lindström (sin).

Liikumme kapealla alueella. Muuttuu periaatteessa vähän, mutta merkittävästi pienten yritysten kohdalla.

työministeri Jari Lindström 

Lindströmin mukaan lainmuutoksella haetaan uutta oikeuskäytäntöä, jonka myötä vasta nähdään, mikä muuttuu.

Yrityksen koko on tähänkin asti voitu ottaa huomioon irtisanomisen asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa, mutta nyt tuomioistuimen olisi otettava siihen kantaa.

– Liikumme kapealla alueella. Muuttuu periaatteessa vähän, mutta merkittävästi pienten yritysten kohdalla, työministeri uskoo.

Esityksessä työttömäksi jääneen karenssi lyhenisi silloin, kun työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvista syistä. Korvaukseton aika kutistuisi nykyisestä 90 päivästä 60 päivään.

Alun perin hallitus halusi heikentää irtisanomissuojaa alle 20 hengen työpaikoilla, mutta laski myöhemmin rajaa kymmeneen henkeen ja poisti työmarkkinaselkkauksen myötä lopulta kokonaan maininnan tietystä henkilöstömäärästä.

Lakiesitystä olivat lopulta mukana tekemässä myös työmarkkinajärjestöjen edustajat.

Lindströmin mukaan osapuolet olivat yksimielisesti pykälän perustelujen takana, vaikka ainakin STTK ja SAK olivat asian suhteen kriittisiä.

Hallitus perustelee lainmuutoksen tarvetta muun muassa sillä, että pienissä yrityksissä yhden työntekijän moitittava toiminta voi aiheuttaa suhteessa tuntuvampia taloudellisia menetyksiä.

Esimerkiksi epäasiallista käytöstä muita kohtaan on vaikeampi ratkaista, jos työntekijää ei voi siirtää minnekään.

Mielivaltaisesti työntekijää ei voisi jatkossakaan irtisanoa. Esimerkiksi kiellettyjen irtisanomisperusteiden lista olisi yhä käytössä kaikenkokoisissa yrityksissä.

Hallitus arvioi esityksellä olevan pieni positiivinen työllisyysvaikutus. Vaikutusten odotetaan jakautuvan melko tasapuolisesti miesten ja naisten kesken.

Suomen Yrittäjät arvioi, että lakimuutos henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta auttaa tarjoamaan lisää työtä pienissä yrityksissä.

– Esitys on yrittäjien näkökulmasta varsin hyvä. Muutos on pitkäaikainen tavoitteemme. Hallitus ansaitsee tunnustuksen siitä, että se vei esityksen maaliin poliittisista työtaisteluista huolimatta, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi lakiesitystä.

Pentikäisen mukaan nyt on syytä uskoa, että lakimuutoksella pienten yritysten työllistämisen kynnys laskee. Se toivottavasti kannustaa yrittäjiä tarjoamaan enemmän työtä.