Hallituksen panostus vanhuspalveluiden valvontaan ei hiljentänyt oppositiota – "Pelkkää sinitarraa"

Politiikka

Hallituksen lisätalousarviossaan ehdottamat lisäykset vanhuspalveluiden valvontaan saivat oppositiolta yhtäältä niin kiitosta kuin arvostelua eduskunnan täysistunnossa.

Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen kiitteli lisärahoitusta, mutta huomautti, että pelkkä valvonta ei riitä.

– On hyvä, että vanhuspalveluja ja varhaiskasvatuksen valvontaa vahvistetaan, mutta on muistettava, että pelkkä valvonta ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan lisää hoitavia käsiä, tarvitaan lisää resursseja, Räsänen sanoi.

SDP:n Timo Harakka moitti rahaa riittämättömäksi ja julkisuustempuksi.

– Julkisuuden pakottamana hallitus on nyt laittamassa 720 000 euroa vanhuspalveluiden valvontaan. Jokainen näkee, että summa on täysin riittämätön. Se on pelkkää sinitarraa, Harakka sanoi.

Eduskunnan täysistunto kävi tiistaina lähetekeskustelun hallituksen viime viikolla antamasta lisätalousarvioesityksestä.

Siinä hallitus ehdotti yhteensä 720 000 euron lisämäärärahaa vanhusten ja vammaisten palvelujen ohjaukseen ja valvontaan aluehallintovirastossa (avi), Valvirassa ja sosiaali- ja terveysministeriössä (STM).

Oikeusasiamiehelle ehdotetaan 350 000 euron lisäystä vanhusten oikeuksien valvontaan.

Vanhuspalveluiden lisäksi hallitus huomioi lisätalousarvioesityksessään seksuaalirikosten ehkäisyn.

Poliisille hallitus ehdottaa 1,6 miljoonan lisärahoitusta seksuaalirikosten torjumiseen netissä.

Lisäksi lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten selvittämisen edistämiseksi Helsingissä ja Oulussa käynnistettävään Lastenasiantalo-malliin hallitus ohjaisi 813 000 euroa.

Oulun kaupungille hallitus antaisi 500 000 euroa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi.

Vanhuspalveluiden valvonnan ja seksuaalirikosten ehkäisyn lisäksi hallitus ehdottaa panostuksia muun muassa Maahanmuuttovirastolle (Migri).

Sen määrärahoihin ehdotetaan 2,2 miljoonaa euroa turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden käsittelyn parantamiseksi ja käsittelyaikojen lyhentämiseksi.

Oulun vastaanottokeskuksen muuttamiseen säilöönottoyksiköksi hallitus ehdottaa 2,6 miljoonaa euroa.

Lisäksi hallitus ehdottaa 250 000 euron rahoitusta vastaanottokeskuksissa järjestettävään suomalaisen yhteiskunnan peruskurssiin.

Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen kiitteli lisärahaa seksuaalirikosten ehkäisyyn, mutta huomautti, etteivät seksuaalirikokset ole uusia tai pelkästään Oulua koskevia asioita.

– Koska seksuaalirikoksia tapahtuu ympäri Suomen, seksuaalirikosten vastaisen työn on myös oltava kaikkialla, ja uhrien tukipalveluita on vahvistettava koko Suomessa, Sarkkinen sanoi.

Sarkkinen ja vasemmistoliiton Anna Kontula arvostelivat seksuaalirikoskeskustelun typistymistä maahanmuuttokysymykseksi.

– Lisätalousarviossa ei ole yhtään tointa, yhtään suunnitelmaa tai yhtään euroa sellaiseen valistukseen, joka olisi suunnattu kantasuomalaisille seksuaalirikosten tekijöille, vaikka on ilman muuta selvää, ja useista tutkimuksista löytyy viitteitä, että homma ei ole hanskassa. Paljon epäselvyyttä ja valistuksen tarvetta löytyy myös kantasuomalaisten keskuudesta, Kontula sanoi.