Finavia ei nosta kannetta entistä hallitustaan vastaan

Finavia

Finavian hallitus on päättänyt, että yhtiö ei nosta kannetta vuosina 2009–2011 tehdyistä ei-suojaavista johdannaissopimuksista silloista toimitusjohtajaa ja hallitusta vastaan.

Hallitus kertoo päätyneensä ratkaisuun perehdyttyään useisiin asiasta tehtyihin asiantuntijalausuntoihin ja arvioituaan asiaa yhtiön edun kannalta.

Hallitus tekee asiassa kantelun Finanssivalvonnalle, jota pyydetään tutkimaan, ovatko ei-suojaavia johdannaissopimuksia myyneet pankit toimineet lain ja hyvän pankkitavan mukaisesti.

Lisäksi Finavia on tehnyt tutkintapyynnön poliisille koskien ei-suojaavia johdannaissopimuksia tehnyttä kahta entistä työntekijää.

Omistajan eli liikenne- ja viestintäministeriön rooli prosessissa on ministeri Anne Bernerin mukaan ollut varmistaa, että yhtiön hallitus toimii huolellisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että yhtiön toimet asian selvittämiseksi mm. Finanssivalvonnan ja poliisitutkinnan toimenpitein kuvastavat hyvin hallituksen pitkäjänteistä sitoutumista asian selvittämiseksi.

Omistajan saaman selvityksen mukaan yhtiön päätökset perustuvat huolelliseen harkintaan.

Bernerin tiedotteen mukaan yhtiön hallituksen tilanne ja päätösvaltaisuuden säilyminen on ollut jatkuvassa seurannassa.

Omistajalla on ollut ja on jatkuva valmius täydentää yhtiön hallitusta nopeasti tarpeen vaatiessa.

– Finavian merkitys Suomelle on merkittävä, ehkä merkittävämpi kuin yleisesti tiedostetaan. Vaikka tämä ei-suojaaviin johdannaissopimuksiin liittyvä asiakokonaisuus onkin ollut yhtiön taloudellista asemaa haitannut tekijä jo usean vuoden ajan, yhtiön taloudellinen asema ei ole ollut vaarassa. Yhtiö on hyvässä taloudellisessa kunnossa, sanoo ministeri Berner.