Energiateollisuus varoittaa: Lämmityspolttoaineiden veronkorotus nostaisi hintoja vähentämättä päästöjä

Politiikka

Nyt pitäisi keskittyä sellaiseen talouspolitiikkaan, joka tuo työtä ja tuloja, sen sijaan että tilkitään budjettia lämmitysverojen jatkuvilla korotuksilla, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä korostaa.

Budjettiriihessä on nostettu esiin vaatimus lämmityspolttoaineiden veronkorotuksista. Hallitusohjelman mukaan polttoaineiden verotusta piti nostaa sadalla miljoonalla, ja asetettu tavoite on jo ylitetty, Energiteollisuus toteaa kannanotossaan.

– Kansalaisten lämmityskustannukset ovat monin paikoin reippaassa nousussa jo nyt kohonneiden polttoainekustannusten takia. Polttoaineiden hintaa nostavat jo tehdyt veronkorotukset. Hintojen nousu osuisi edelleen sosiaalisesti heikommassa asemassa oleviin, ja samalla heikentäisi kansalaisten ostovoimaa.

Lämmityksen päästöt vähenevät niin vauhdikkaasti jo nyt, että korotukset menevät suoraan hintoihin, eivät päästöjen vähentämiseen, toimitusjohtaja Leskelä huomauttaa.

– Tähän vaikuttaa EU:n päästökauppa, ei kotimainen päätöksenteon kosmetiikka.

– Lämmityspolttoaineiden verotuksen suunta pitäisi olla aleneva, ei kasvava. Energia-ala investoi vuodessa yli 2,5 miljardia puhtaaseen tuotantoon ja uuteen energiajärjestelmään. Investointien edellytyksenä on toimintaympäristön pysyminen ennakoitavana. Investoinnit ovat pitkäjänteisiä, niiden kaari on 20–100 vuotta, hän jatkaa.

Toimitusjohtajalla on myös tiukka viesti päätöksenteon pitkästä linjasta.

– Se ei vain toimi, että verotuksen taso äänestetään puolen vuoden välein uusiksi, kun todellisuudessa pitäisi tehdä pitkäjänteisiä investointeja, jotka mahdollistavat päästöjen lasku-uran jatkon myös tulevina vuosina, Leskelä toteaa.

– Nyt ei tarvita näyttäviä temppuja, vaan tavoitteellista työtä.

Energiateollisuus julkaisi muiden toimialojen tavoin vähähiilisyystiekartan 2020 keväällä, osana kansallista tavoitetta olla hiilineutraali 2035. Tiekarttaa jouduttiin päivittämään jo viime keväänä, kun ilmeni että päästöt vähenevät odotettua nopeammin, teollisuusjärjestö kertoo.

Tärkein ohjauskeino on Energiateollisuuden mukaan EU:n päästökauppa. Päästöoikeuden hinta on kymmenkertaistunut kuluneen neljän vuoden aikana, järjestö muistuttaa.

– Jo päätetyt investoinnit johtavat siihen, että energia-ala saavuttaa hallituksen asettamat ilmastotavoitteet reippaasti etuajassa, Leskelä toteaa.

– Nyt pitäisi keskittyä sellaisiin vaikuttaviin ilmastotoimiin, joita ei vielä ole tehty, ja luottaa tehtyjen päätösten vaikutuksiin. Sen pitäisi riittää, että olemme jo nyt viisi vuotta edellä aikataulua, jonka hallitus asetti tavoitetasoksi aloittaessaan työnsä.