Uutissuomalainen: Poissaolojen määrä kouluissa kasvoi jopa kymmeniä prosentteja

Koulutus

Poissaolojen määrä kasvoi suurimpien kaupunkien peruskouluissa jopa kymmeniä prosentteja päättyneenä lukuvuonna. Tiedot selvisivät Uutissuomalaisen kyselyssä 20 suurimmalle kaupungille.

Kyselyyn vastasi 15 kaupunkia, joista 11 pystyi antamaan arvion poissaolojen määrän muutoksesta. Kaikissa 11 kaupungissa poissaolojen määrä oli kasvanut.

Vastausten perusteella poissaolojen kasvu johtuu lähinnä koronasta ja muista tartuntataudeista johtuvista sairauspoissaoloista.

Lisäksi vastauksissa kerrotaan, että kokoontumisen rajoittaminen on aiheuttanut jonkinlaista syrjäytymistä ja kouluun paluu on ahdistanut oppilaita. Osassa kaupungeista pitkien poissaolojen on havaittu lisääntyneen.

Useimmissa kyselyyn vastanneista kaupungeista poissaolojen suuren määrän uskotaan lisäävän tarvetta tukitoimille tulevana lukuvuonna. Tukiopetuksen lisäksi nähdään tarvetta vahvistaa oppilashuoltoa koululaisten hyvinvoinnin parantamiseksi.