Eläkeliitto vaatii asiakasmaksuihin tulosidonnaista maksukattoa

Asiakasmaksut

Eläkeliitto ei hyväksy Juha Sipilän (kesk.) hallituksen yksioikoista esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamista 30 prosentilla vuoden 2016 alussa.

– Asetuksella toteutettava korotusesitys olisi kohtuuton ja vaikeuttaisi pienituloisten ihmisten elämää, liitto muistuttaa kannanotossaan.

Eläkeliiton mukaan asetuksen kielteiset seuraukset olisivat laajat ja koskettaisivat useita väestöryhmiä: Maksujen korotukset kaventaisivat ihmisten mahdollisuuksia käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja.

– Väestöryhmien välinen eriarvoisuus kasvaisi, mikä olisi ristiriidassa sote-uudistuksen tavoitteiden kanssa.

Eläkeliitto esittää, että pienituloisten kansalaisten elämää rasittavia lääke- ja terveydenhuollon kustannuksia voidaan keventää maksukatolla.

– Maksuille sekä lääkekustannusten omavastuuosuuksille voidaan rakentaa yhtenäinen maksukatto, joka olisi tulosidonnainen.