Suomenmaa marssii sitkeästi eteenpäin

Suomenmaa on toiminut yli 110 vuotta Maalaisliiton ja keskustan sanansaattajana. Lehti on kulkenut puolueen rinnalla niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina.

Nyt edessä ovat jälleen kerran hieman haastavammat ajat. Keskustan ankara tappio eduskuntavaaleissa näkyy ja tuntuu myös Suomenmaassa, sillä
sen puolueelta saama tuki pienenee miljoonalla eurolla vuodessa.

Säästöpaineet ovat valtavat. Lehden toiminnan saattaminen taloudellisesti kestävällä pohjalle on vaatinut ripeitä ja isoja päätöksiä. Ratkaisut eivät ole olleet helppoja, mutta ne ovat olleet Suomenmaan tulevaisuuden kannalta välttämättömiä.

Taloudellisten voimavarojen kaventuminen vaikuttaa myös toimitukseen. Kun tekijöitä on jatkossa lähes puolet vähemmän, jäljelle jäävät resurssit on käytettävä viisaasti.

Tilaajien kannalta suurin muutos koskee lehden ilmestymisrytmiä. Suomenmaa muuttuu viikkolehdestä kuukausilehdeksi heinäkuun alusta alkaen. Päivänpolitiikkaa Suomenmaa seuraa edelleen tiiviisti verkkolehdessä ja sosiaalisessa mediassa.

Tilanne ei ole Suomenmaalle uusi. Lehden toiminta on historian saatossa ollut useita kertoja vaakalaudalla. Tavalla taikka toisella lehti on löytänyt aina uuden toimintamallin. Tästäkin siis selvitään.

Keskustan pää-äänenkannattajana Suomenmaalla on iso vastuu keskustalaisen sanoman viestinviejänä. Tämä rooli on vuosien varrella vain vahvistunut.

Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten useat maakuntalehdet liputtivat avoimesti keskustan puolesta. Näistä ajoista on jäljellä vain haalea muisto.

Keskustalaisista lehdistä jäljellä on enää Suomenmaa. Kaikki muut lehdet ovat vuosien saatossa joko lopettaneet toimintansa tai siirtyneet riippumattoman lehdistön riveihin.

Keskustalaisten huolena onkin ollut, ettei puolueen viesti saa riittävästi näkyvyyttä. Kukaan ei ole valittanut – eivät edes kilpailijat –, että keskusta saisi liikaa myönteistä mediatilaa suurimmissa tiedotusvälineissä.

Eduskuntavaalien murskatappion jälkeen keskustalla on edessään vakavan pohdinnan paikka. Suomenmaa tarjoaa puolueen sisäiselle keskustelulle ja uudistustyölle luontevan alustan.

Lehden kautta viesti kulkee molempiin suuntiin – kentältä puoluejohtoon ja puoluejohdosta kentän suuntaan. Ilman Suomenmaata keskustaväellä ei olisi omaa kanavaa viestinsä välittämiseen.

Suomenmaan haastatteluissa on vuosien varrella
nostettu esiin puolueen vaikuttajien ohella myös rivimiehiä ja -naisia, jotka ovat tehneet paikallisella tasolla vuosikymmeniä arvokasta työtä puolueen hyväksi.

Tämä tärkeä työ jatkuu myös uudessa Suomenmaassa.

Lehden tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää on, että tilaajat ymmärtävät lehden vaikean tilanteen ja suhtautuvat myönteisesti tuleviin muutoksiin. Siksi otamme mielellämme vastaan ideoita ja ajatuksia lehden kehittämiseen.

juha.maatta@suomenmaa.fi

Juha Määttä Päätoimittaja

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen