Opintotuen ansiotulorajat ylös myös tulevaisuudessa!

Puheenvuoro

Tuulen mukana putoavat lehdet, Suomenlahdelta puhaltava kylmä viima ja opintojen jatkuminen ovat merkkejä alkavasta syksystä. Yksi syksyn merkeistä oli myös viimeviikkoinen valtioneuvoston budjettiriihi.

Keskustaopiskelijoina tuuletimme yhden poliittisen tavoitteemme eli opiskelijoiden ansiotulorajojen korotuksen toteutumista. Ansiotulorajojen korotuksen avulla opiskelijoiden mahdollisuudet opiskelun ja työnteon yhdistämiseen paranevat merkittävästi.

Ansiotulorajojen korottamisella turvataan opiskelijoiden toimeentuloa erityisesti suurissa kaupungeissa, joissa asumiseen ja elämiseen menevät kulut ovat suuria. Vaikka ansiotulorajojen korotus oli hyvä uudistus, on uudistus kuitenkin määräaikainen.

Opintotuen ansiotulorajan korotuksen myötä opiskelijat voisivat tienata ensi vuonna noin 20–25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Määräaikainen korotus tarkoittaisi kuitenkin sitä, että mikäli uusia päätöksiä ei tehtäisi, tulorajat palaisivat jo vuonna 2023 nykyiseen tulorajaan.

Meidän ei tule tyytyä tähän päätökseen, vaan meidän tulee vaatia ansiotulorajan korotuksen vakinaistamista myös ensi vuoden jälkeen. Tulorajoja vakinaisesti nostamalla opiskelijat voisivat halutessaan tehdä rauhassa töitä opintojen ohessa ilman pelkoa tulorajojen paukkumisesta ja tukieurojen palauttamisesta Kansaneläkelaitoksen kassaan.

Ansiotulorajakorotuksen lisäksi opiskelijoiden työllistymistä tulee tukea kehittämällä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä luomalla kannusteita opiskelijoiden palkkaamiseen oman alan töihin jo opintojen aikana.

Opintojen aikaisella oman alan palkallisella työkokemuksella tulee voida hyväksilukea opintoihin kuuluvia harjoitteluja ja kerryttää omaa osaamistaan.

Joonas Paavilainen Kirjoittaja toimii Keskustaopiskelijoiden 2. varapuheenjohtajana, opiskelee Helsingin yliopistossa teologiaa ja uskonnontutkimusta sekä työskentelee osa-aikaisena myyjänä.

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen