Malmin lentokentän rakentaminen ennen uusien tekniikoiden käyttöönottoa lähentelee ympäristörikosta

Pääkirjoitus

Suomen Kuvalehti kertoi tiistaina Infrayhtiö Rambollin tekemästä selvityksestä, jonka mukaan Malmin lentokentän rakentamisen valmistelu aiheuttaa valtavat hiilidioksidipäästöt.

Pelkästään katujen, puistojen ja pihojen esirakennuksesta aiheutuu ainakin 343 000 miljoonan kilon päästöt.

Esirakentamisen päästöt aiheutuvat savisen, jopa soisen maapohjan haasteista.  Alueen infrastruktuuri voidaan rakentaa vain sementtipaalujen tiheän verkon päälle. Sementti aiheuttaa 95 prosenttia kaikista esirakentamisen päästöistä.

Esirakentamisen päästöjä voi verrata Helsingin tavoitteeseen nousta hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2035 mennessä.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää esimerkiksi vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista 576 000 tonnin edestä.

Malmin esirakentamisen päästöt nousevat näin samaan mittaluokkaan energiatehokkuuden parantamisella mahdollisesti saavutettavien päästövähennysten kanssa.

Infrayhtiö Rambollin selvityksessä ei ole otettu huomioon alueelle rakennettavien talojen ilmastopäästöjä. Talot on tarkoitus rakentaa teräspaalujen päälle.

Sementti ja teräs ovat rakennusalan pahimpia ilmastopäästöjen aiheuttajia. Kummankin osalta on kuitenkin kehitteillä tekniikoita, jotka vähentäisivät päästöjä oleellisesti.

Kierrätyspohjaisten sideaineiden käyttö voisi pudottaa sementin päästöt murto-osaan nykyisestä tekniikasta, jossa käytetään suomalaista sementtiä.

Teräsyhtiö SSAB suunnittelee puolestaan uudenlaista, tuotantovaiheessa vain vähän tai ei lainkaan hiiltä päästävän teräksen valmistusta.

Tuotannon on määrä alkaa jo vuonna 2026 mutta kokonaan hiilivapaaksi tuotanto kehitetään vasta 2045 mennessä.

Helsingin kaupunki ei aio kuitenkaan jäädä odottelemaan uusien tekniikoiden käyttöönottoa vaan kiirehtii Malmin alueen rakentamista.

Malmin kentän kohtalosta on väännetty kättä jo kymmeniä vuosia.

Pienilmailun harrastajat ovat sinnikkäästi puolustaneet lentotoiminnan jatkamista huolimatta siitä, että valtio ja kunnat ovat tehneet sitovat päätökset kentän muuttamisesta asuntokäyttöön. Sinne on tarkoitus rakentaa asunnot jopa 25 000 hengelle.

Kentän puolustus on voitu leimata harrastelentäjien pienen eliittiryhmän touhuksi, jonka vastapainoksi on asetettu kasvavan väestön asuntorakentamisen tarpeet.

Ympäristönäkökohdat ovat toistaiseksi jääneet keskustelussa varsin vähälle huomiolle.

Rakentamisen päästöjen suuruuden luulisi olevan kuitenkin olevan kiusallinen kysymys Helsingin valtapuolueille, varsinkin vihreille.

Helsingin päättäjien kannattaisi harkita vakavasti vielä kerran ainakin aikalisän ottamista.

Helsingin päättäjien kannattaisi harkita vakavasti vielä kerran ainakin aikalisän ottamista. Malmin rakentamista ennen sementin ja teräksen päästöjä vähentävän uuden tekniikan käyttöönottoa voi luonnehtia jopa ympäristörikokseksi.

Aikalisän aikana myös lentotoiminta Malmilla voisi jatkua sulassa sovussa. Nythän kaupunki työllistää vain juristeja riitelemällä alueen vuokrasopimuksista ilmailuväen kanssa.