Kolmen asian esityslista

Pääkirjoitus

Itsetunto. Yhteistyö. Toiminta.

Siinä kolme asiaa, jotka tarvitaan keskustan nousemiseksi nykyisestä murheen alhosta. Sen pidempää esityslistaa ei tarvita.

ENSIMMÄINEN avainsana on maan rakoon painuneen itsetunnon palautus.

Parhaita neuvoja tähän ei tarvitse hakea kaukaa. Ne ovat keskustan hyvissä ohjelmissa ja päätöksissä. Niistä ei ole tullut yhtäkkiä hylkytavaraa.

Päinvastoin.

Niistä löytyvät kaikki ihmiskunnan juuri nyt kipeästi kaipaamat tienviitat kuten ihmisyyden ja ihmisarvon kunnioitus, ihmisten ja alueiden tasa-arvon puolustaminen, heikommista huolehtimisen lupaus, kohtuullisuus ahneuden vastapainona, yhteistyön rakentaminen niin kansalaisten, puolueiden kuin valtioidenkin tasolla…

Sellaisista tienviitoista sopii ylpeillä.

Neuvot käyvät myös päivänpolitiikkaan, tosin yhdellä ehdolla.

On ymmärrettävä, että mikään puolue ei voi Suomessa sanella. Mikään puolue ei voi vaatia vain omien tavoitteidensa toteuttamista. Kaikkien on annettava periksi, sillä yhteistyöllä on hintansa.

Silti vain yhteistyössä saadaan jotain aikaan.

TOINEN keskustan tulevaisuuden avainsana on ”yhtenäisyys”.

Yhtenäisyys ja yksituumaisuus ovat nyt jopa vielä tärkeämpiä kuin puheenjohtajan persoona.

Kymmenen prosentin puolueella ei ole varaa riitelyyn. Erimielisyydet kuluttavat ja suuntaavat energian väärin. Vastustajat ovat muualla, eivät omassa puolueessa.

Sisäisesti erimielinen puolue ei myöskään houkuttele. Päin vastoin, se karkottaa.

Siksi niin keskustan johtoon ehdolla olevilta kuin heidän tukiryhmiltään kysytään nyt kansanvallan ymmärrystä. Pettymys ei saa olla niin suuri, etteikö koko keskustaväki voisi tukea eniten ääniä saanutta. Tämä kaikki on erityisesti ehdolla olevien vastuulla.

Yhtenäisyys ja yksituumaisuus ovat keskustalle nyt jopa vielä tärkeämpiä kuin puheenjohtajan persoona.

Kansanvallan mukaisessa menossa ei ole vastaan väittämistä:

Ensin keskustellaan ja punnitaan, sitten tarvittaessa äänestetään – ja sitten yhdessä tuetaan tehtyä ratkaisua.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että yhteisesti valittuihin johtajiin luotetaan ja ollaan heidän takanaan. Merkitsee kansanvalta sitäkin, että päätökset tehdään virallisissa puolue-elimissä. Jos haluaa todella vaikuttaa, on hankkiuduttava niihin.

Mutta ilman koko keskustaväen tukea ei puheenjohtaja onnistu eikä keskusta nouse.

KOLMAS avainsana on toiminta. Keskustaväen on herättävä apatian unesta. Tarvitaan innostunutta työtä: näkymistä ihmisten keskellä, tilaisuuksia ja yhteydenpitoa, somen ja perinteisen median osaamista ja käyttöä – ja mikä tärkeintä – ja uusia ideoita…

Sillä tavoin kansalaisten luottamus keskustaan hankitaan takaisin.

Mutta jos on itsetuntoa ja yhtenäisyyttä, on myös toiminnan halua.