Olli Rehn:

Kesätöitä ja isoja pieniä yrittäjiä

Blogi

Koulujen kesälomakausi alkaa olla lopuillaan ja uusi lukuvuosi on alkamassa. Tältä kesältä alkavat kesätyötkin olla takana, mistä moni nuori on saanut ensikosketuksen työelämään.

On tärkeää, että työnantajat palkkaavat nuoria kesätöihin, mikä antaa heille arvokkaita eväitä jatkoa varten.

Työelämästä oppimisen lisäksi yrityksissä kesätyötään tekevät nuoret näkevät yrityksen toimintaa myös sisältäpäin. Näin he saavat ensikosketuksen myös siihen, miten yritys toimii ja mitä sen pyörittämiseen vaaditaan.

Osaltani olin seitsemän kesää töissä varaosamyyjänä, mistä on ollut paljon iloa ja hyötyä myöhemmässä (työ)elämässä.

Moni nuori myös työllistää kesäksi itse itsensä perustamalla yrityksen yksin tai yhdessä kavereidensa kanssa. Tämäkin on yrittäjyyskasvatusta parhaimmillaan.

Yrittäjyyskasvatuksesta puhutaan myös kuluvan kuun alusta käyttöön otetussa uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa (OPS).

Yrittäjyyttä käsitellään OPS:ssa laajasti niin itse yrittäjyytenä kuin yritteliäisyytenä ja yrittäjämäisenä toimintatapana. Yrittäjyys niin perheen toimeentulon kuin yhteiskunnan hyvinvoinnin lähteenä tuodaan OPS:ssa myös hyvin esille.

Koulun ensiluokilla yrittäjyyskasvatus tarkoittaa ennen kaikkea yritteliäisyyttä ja vastuunkantoa. Niitä meistä jokainen tarvitsee elämässään, vaikkei koskaan yrittäjänä elantoaan tienaisikaan.

Yläluokilla ja toiselle asteelle siirryttäessä yrittämiseen tarvittavaa osaamista voidaan vahvistaa työharjoittelun kautta ja tutustumalla paikallisiin yrityksiin.

Koulujen ulkopuolella yrittäjyyskasvatusta tarjoaa esimerkiksi Nuori yrittäjyys ry, joka tarjoaa kouluille yrittäjyysasennetta tukevia ohjelmia. Ohjelmat on tarkoitettu 7–25-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Osana Nuori yrittäjyys ry:tä toimii Pikkuyrittäjät-ohjelma, jonka toimintaan sain tutustua tämän kesän SuomiAreenassa. Alakouluille suunnatussa Pikkuyrittäjät-ohjelmassa oppilaat perehtyvät yrittäjyyteen perustaen oikean yrityksen eli ”Pikkuyrityksen”.

Kannustan opettajia tarttumaan näihin yrittäjyyskasvatusta tarjoaviin ohjelmiin.

Lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatus on tärkeässä asemassa, kun rakennamme Suomen tulevaisuutta.

Sipilän hallitus edistää yrittämistä ja yrittämisen edellytyksiä monin tavoin, kuten yrittäjyyspaketilla ja toivon mukaan ensi vuoden alussa voimaanastuvalla yrittäjävähennyksellä.

Lisäksi selvitystyö on käynnissä siltä osin, miten yritysten investointivarauksella voidaan vauhdittaa yritysten investointeja, mikä lisää talouskasvua ja työllisyyttä.

Lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatus on tärkeässä asemassa, kun rakennamme Suomen tulevaisuutta.

Tarvitsemme maahamme uusia yrityksiä samoin kuin yritysten jatkajia. Jokainen työntekijä tarvitsee yrittäjämäistä työasennetta työssään yhä enemmän. Suomi nousee yrittämisellä ja työn tekemisellä – pienestä pitäen.

Olli Rehn