Noora Juvonen:

Helsingin tulevat neljä vuotta

Blogi

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää tänään kaupunkistrategiasta vuosille 2021–2025. Valtuustoryhmät pormestarin johdolla ovat valmistelleet strategiaa elokuusta alkaen.

Kaupunkistrategia kantaa nimeä Kasvun paikka. Sillä viitataan useaan eri asiaan: Kaupunki tarjoaa jokaiselle kaupunkilaiselle yksilöllisesti turvallisen kasvuympäristön, jossa kehittyä, oppia ja rakentaa hyvä elämä. Sillä viitataan myös kehittyvään, kansainväliseen kaupunkiin, jonka väkimäärä kasvaa ja joka kilpailee menestyksekkäästi globaalissa toimintaympäristössä.

On arvioitu, että vuonna 2026 Helsingissä asuu yli 700 000 asukasta. Helsinki nostaa vuosittaista asuntotuotantotavoitettaan 8000 asuntoon vuodessa, kun se tällä hetkellä on 7000 uutta asuntoa vuodessa.

Me helsinkiläiset keskustalaiset tunnistamme kaupungin väestönkasvun ajurit, maan sisäisen muuttoliikkeen sekä maahanmuuton ja haluamme, että kaupunki pysyy mukana väestön kasvaessa.

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja ja valtuutettu Terhi Peltokorpi kiteytti kaupungin kasvuun liittyvät haasteet hyvin kaupunkistrategiaa koskevassa ryhmäpuheenvuorossaan viime viikolla: ”Liian moni helsinkiläinen on kokenut viime vuosina, että Helsingin kasvu uhkaa sekä lähiluontoa, että sitä, miten kaupunki pystyy järjestämään sekä nykyisille, että uusille helsinkiläisille peruspalvelut. Meidän on turvattava lähiluonto jokaisessa kaupunginosassa, kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa.”

Tämän vuoksi keskusta ei varauksetta sitoudu kaupunkistrategiassa esitettyyn kasvutavoitteeseen, sillä koemme sen olevan ylimitoitettu.

Tulevan neljän vuoden aikana Helsingin kehittämisen strategisia painopisteitä ovat koulutus, ilmastovastuu ja luonnonsuojelu, kansainvälisyys, taide ja kulttuuri, kaupunginosien tasapainoinen kehittäminen ja asuinalueiden eriytymisen ehkäisy sekä laadukkaiden hyvinvointi- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen. Tämän lisäksi on kaupunkilaisten yhteiseen kaupunkitilaan ja infrastruktuuriin tehtävät satsaukset, rakennettava kaunis kaupunki, sekä toimenpiteet, joilla kaupungin kasvu voidaan turvata kestävällä tavalla.

Kaupunkistrategia on monilta osin erinomainen ja se vastaa hyvin keskustalaisia näkemyksiä pääkaupungistamme sekä ohjelmallisia tavoitteitamme. Olemme iloisia, että kaupungin kehittämisessä on nostettu vahvasti esiin paikallisuus ja pyrkimys kaupunginosien tasa-arvoiseen kehitykseen.

Sen sijaan perheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi olisimme toivoneet lisää painotuksia: lapsiperheiden kotihoidon Helsinki-lisän leikkauksen peruminen ja lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa puuttuvat strategiasta. Molemmat hyvin periaatteellisia ja konkreettisia toimenpiteitä, jotka olisivat sopineet hyvin työkalupakkiin pyrkiessämme tavoitetilaan ”tehdään Helsingistä paras kaupunki perustaa perhe”. Helsingin keskustan työ perheiden hyvinvoinnin eteen jatkuu.

Suosittelen jokaista helsinkiläistä sekä pääkaupunkimme kehityksestä kiinnostunutta tutustumaan uuteen Helsingin kaupunkistrategiaan. Se määrittelee kehittämisen painopisteet tulevaksi neljäksi vuodeksi ja toimii ohjekirjana kaupungin talousarvion laadinnassa.

Noora Juvonen Kirjoittaja on Helsingin keskustan toiminnanjohtaja.