Noora Juvonen:

Helsingin Keskustan viestit näkyväksi puolueessa ja Helsingissä

Blogi

Helsingin Keskusta linjasi syyskokouksessaan 30. marraskuuta suuntaviivat tulevalle vuodelle sekä ensiaskeleet eduskuntavaalien 2023 ehdokasasettelun aikatauluksi.

Jäsenistömme toivoi rohkeita ulostuloja Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun kehittämiseksi. Puolueen yleinen kannatustilanne ja pieni kannatuksemme Helsingissä haastaa meitä.

Meidän on tehtävä jotain selkeästi toisin.

Piirikokouksessa päätimme tulevan vuoden toiminnan painopisteiksi poliittisen viestin ja järjestötoiminnan kehittämisen sekä viestinnän vahvistamisen.

Päätimme, että laadimme alkuvuodesta vaikuttamissuunnitelman, joka linjaa, miten Helsingin Keskusta tuo johdonmukaisesti ääntään kuuluviin puolueessa vuoden 2022 aikana.

Näemme, että helsinkiläisten äänen on kuuluttava vahvemmin koko puolueen linjassa. Tässä yksi näytön paikka meille keskustalaisille on kesäkuussa järjestettävä puoluekokous Lappeenrannassa, johon toivon jäsenistömme rohkeasti lähtevän mukaan.

Helsingin Keskustan jäsenet perustivat syksyllä viisi erilaista teemaryhmää, joiden toimintaa viedään tulevana vuonna eteenpäin ja piirijärjestö tukee teemaryhmiä toiminnan vakiinnuttamisessa.

Teemaryhmät kokoavat yhteen helsinkiläisiä keskustalaisia, jotka ovat kiinnostuneita samoista politiikan sektoreista ja omaavat asiantuntijuutta, jota voidaan hyödyntää yhteisten päämäärien toteuttamiseksi.

Ryhmät on perustettu seuraavien teemojen ympärille: Elinvoima, talous ja yrittäjyys; Kaupunkirakenne, luonto ja ympäristö; Sosiaali- ja terveydenhuolto, hyvinvointi; Sivistys, koulutus ja kulttuuri sekä viidentenä ryhmänä International Helsinki -ryhmä, jonka tarkoitus on tarjota kanava vaikuttamiseen englannin kielellä.

Huomionarvoista on se, että teemaryhmien tarkoitus on yhtäältä evästää niin valtuustoryhmäämme kuin piirihallitusta tärkeäksi kokemissaan asiakysymyksissä. Lisäksi teemaryhmät seuraavat aktiivisesti Helsingin päätöksentekoa. Teemaryhmät voivat esittää linjauksia piirihallitukselle päätettäväksi.

Pääkaupungissamme ihmiset tavoitetaan sosiaalisessa mediassa, verkossa ja tähän meidän tulee panostaa.

Poliittisten tavoitteidemme, kuten lähipalveluiden puolustamisen, lähiluonnosta ja kaupungin viihtyisyydestä huolehtimisen sekä pienyrittäjyyden edistämisen välittämiseksi suurelle yleisölle, tarvitsemme erilaisia viestinnän keinoja rohkeasti käyttöön.

Resurssimme ovat pienet, mutta viestintää kehitetään askel askeleelta ja strategisesti. Tulevana vuonna 2022 toteutamme viestintästrategian ja viestintäsuunnitelman.

Meidän tulee vahvemmin tiedostaa, missä ihmiset ovat ja miten he viestivät sekä tämän pohjalta viestiä aktiivisesti, nopeasti ja nykyistä vuorovaikutteisimmin kannattajillemme.

Pääkaupungissamme ihmiset tavoitetaan sosiaalisessa mediassa, verkossa ja tähän meidän tulee panostaa.

Meidän pitää toden teolla pohtia, kuinka viestimme mieleenpainuvasti toiminnastamme. Piirin syyskokouksessa jäsenistömme toivoi piiriltä entistä rohkeampia ulostuloja ja tähän pyrimme tulevana vuonna.

Sen lisäksi, että viestinnässä ja politiikassa kyse on aina sisällöistä, kyse on myös tavasta, miten ja ajoituksesta milloin.

Sillä sosiaalinen media on tärkein työkalumme viedä poliittisia viestejämme eteenpäin jäsenistöllemme ja suurelle yleisölle, esitän toiveen, että jokainen keskustalainen Helsingissä tunnistaa sen, että vuorovaikutuksen syntymiseksi me tarvitsemme kaikki luottamushenkilömme ja aktiiviset jäsenet mukaan viestimme jalkauttamisessa.

Tule siis rohkeasti mukaan talkoisiin ja osaksi viestintäämme sosiaalisessa mediassa!

Noora Juvonen Kirjoittaja on Helsingin keskustan toiminnanjohtaja.