Länsi-Pohjan keskussairaalan jatko turvattava

Mielipide

Peräpohjolan Keskustanaiset vaatii Länsi-Pohjan keskussairaalan jatkon turvaamisen ilman suunnitelmissa olevaa kymmenen vuoden määräaikaa. 

 On hyvin poikkeuksellista asettaa keskussairaaloille toimintansa edellytykseksi minkäänlaisia määräaikoja.

On selvää, että erikoissairaanhoidon palveluiden osalta Meri-Lapin ihmisten palveluiden saatavuus heikkenee, jos sairaalan jatkosta on epävarmuutta. Myös työntekijöiden saaminen vaikeutuu, kun työpaikan tulevaisuudesta ei ole varmuutta. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen tavoite on parantaa ihmisten yhdenvertaista oikeutta palveluiden ääreen, mutta Länsi-Pohjan asukkaiden näkökulmasta soteuudistus luo lisäuhkia palveluiden heikkenemiselle.

Tämä ei varmastikaan voi olla hallituksen ja eduskunnan tahto?

Tuija Palosaari

Keskustanaisten Peräpohjolan piirin puheenjohtaja