Mari Kokko:

Mikä on kuntasi työllisyystavoite?

Blogi

Parempi työllisyys on maan hallitusten tavoite hallituskokoonpanoista riippumatta. Keinoista puolueiden välillä on erilaisia näkemyksiä kuten kevään hallituksen puoliväliriihi osoitti.

Nyt keskustelu ja päätökset työllisyyden hoitamisesta valuvat myös kuntatasolle. Kunnille on tulossa merkittävä uusi tehtävä vuonna 2024 ja enemmän vastuuta työllisyydestä.

Jos hallituksen puoliväliriihen linjauksen mukaisesti työllisyys- ja yrityspalvelut siirtyvät kunnille, seuraavalla valtuustokaudella kuntien rooli muuttuu työllisyyden hoidon osalta. Hallitus on asettanut tavoitteeksi 7000–10 000 uutta työpaikkaa TE-palveluiden siirrolla kuntiin. Uudistuksen ydintavoitteena on lyhentää työttömyysjaksoja.

Työvoimapalvelut paikallistasolla lähellä työnhakijaa, työnantajia ja yrityksiä ei itsessään tuo uusia työpaikkoja. Jotta uudistuksen hyödyt olisivat haittoja suuremmat, niin kunnissa on otettava asia päätöksenteon ytimeen. On asetettava kunnianhimoinen työllisyystavoite ja päätettävä keinoista, joilla työllisyyttä edistetään.

Itsestään selvyys ei ole, että uudistus tarkoittaa automaattisesti parempia palveluita ja asiakaslähtöisyyttä. Ne vaativat työtä eivätkä synny itsekseen.

Alusta alkaen on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Kunnan on oltava aito kumppani yrityksille, jotka etsivät työntekijöitä. Työllistävien yritysten tarpeet on tunnettava yritys yritykseltä.

Monituottajuutta on järkevä hyödyntää kunnissa työllisyys- ja yrityspalveluiden toteuttamisessa. Palveluita työnhakijoille ja yrityksille tuottavat parhaat mahdolliset osaajat myös yrityksistä ja järjestöistä. Jos kunta vain suosii omiaan, uudistus epäonnistuu.

Yhteiskunnan kokonaisetu on, että homma lähtee toimimaan. Suomen taloudellinen kestävyys nojaa pitkälti työllisyysasteen kehityksessä.

Jo ennen uudistustakin fiksu kuntapäättäjä edistää kunnassa toimia, jotka lisäävät työllisyyttä.

On vältettävä tilannetta, että yhteistyö eri työllisyys- ja yrittäjyyspalveluiden tuottajien kanssa murenee kuntien itsenäisen otteen vuoksi. Tarvitaan yhteistyötä, sillä työpaikat eivät tunne kuntarajoja.

Seuraavissa kuntavaaleissa toivottavasti kuntatasolla keskustellaan mikä on kuntasi työllisyystavoite ja kuinka siihen päästään. Ensi sunnuntaina valitut valtuutetut pääsevät asian pariin kuntien strategiatyössä.

Jo ennen uudistustakin fiksu kuntapäättäjä edistää kunnassa toimia, jotka lisäävät työllisyyttä. Siinä keskiössä ovat elinkeinopolitiikka ja yritysten kanssa käytävä tiivis vuoropuhelu.

Mari Kokko Mari Kokko on Suomen Yrittäjien kenttäjohtaja.