Mari Kokko:

Leikkauksia, veroja vai työpaikkoja?

Blogi

Halusi tai ei, niin talous- ja työllisyyspuhe on poliittisen päätöksenteon keskiössä myös tämänkin vaalikauden aikana. Julkisen talouden haasteet ovat edelleen olemassa. Ja suhdanteiden viileneminen ei edesauta tilannetta.

Julkisen talouden ongelmien ratkaisuiksi voi pelkistettynä esittää kolmea tietä – leikkaukset, verot tai työllistäminen.

Keskustan ohjelmissa on lähdetty siitä, että työllisyyden kautta edetään. Rasti on vedetty leikkausten ja veronkorotusten päälle.

Tämä tie tarkoittaa sitä, että on tunnistettava rakenteelliset ongelmat työmarkkinoilla. Niiden korjaamiseksi on oltava valmis tekemään rakenteellisia muutoksia, jotta työelämä on mahdollisimman monen saavutettavissa.

On tavoiteltava nykyistä kestävämpää työllisyyttä. Siinä ei voi nojata työpaikkojen ostamiseen palkkatuen kaltaisilla toimilla.

Hyviä lähtökohtia tarvittaville uudistuksille ovat, että ne ruokkivat työllistymistä ja eivät ylläpidä työttömyyttä.

On päästävä kevyemmin sisään työmarkkinoille. Tällä hetkellä osa työvoimastamme on osaamisensa ja taitojensa vuoksi hinnoiteltu ulos työmarkkinoilta.

Työllistymistodennäköisyyttä lisää, että on mukana jo työssä eikä työttömänä. Pitäisikin madaltaa kynnystä päästä työhön kiinni.

On luonnollista, että työpaikat hengittävät sisään ja ulos.

Iso määrä ihmisiä siirtyy vuosittain työllisistä työttömiksi ja päinvastoin. Työpaikkoja syntyy ja loppuu. Ihmiset päättävät ottaa sapattia. Olemme Tanskaan nähden takamatkalla siinä, kuinka siirtymät työpaikkojen välillä toimivat.

On luonnollista, että työpaikat hengittävät sisään ja ulos.

Työelämän toimivimmat ratkaisut tehdään siellä, missä työ tunnetaan parhaiten.

Työyhteisö on oman työnsä paras asiantuntija. Kun työntekijät ja työnantajat voivat sopia työn ehdoista suoraan keskenään, löydetään kullekin yritykselle parhaiten sopiva ratkaisu, johon myös työntekijät ovat tyytyväisiä.

Työpaikkasopiminen on perinteisiä työehtosopimuksia nopeampi ja ketterämpi tapa reagoida muuttuvaan toimintaympäristöön. Emme ole samasta muotista.

Työn tekemisen tavat, ajat ja paikat muuttuvat, ja yhä useampi haluaa vaikuttaa niihin itse. Työpaikkasopiminen mahdollistaa työntekijän elämäntilanteeseen ja arkeen parhaiten sopivat ratkaisut.

Suomi ja suomalaiset pärjäävät, kun tehdään politiikkaa, jossa ovat mukana sanalista työpaikka, yrittäjyys, työllisyysaste, työmarkkinat, työpaikkasopiminen ja päätökset on tehty.

Mari Kokko Mari Kokko on Suomen Yrittäjien kenttäjohtaja.