Mari Kokko:

Kuntaa ei ole ilman yrityksiä

Blogi

Koronalla on ollut myös myönteisiä vaikutuksia. Se on tuonut näkyväksi asioita, joita on pitänyt itsestäänselvyytenä tai ei ole aiemmin noteerannut. Yksi sellainen on oman lähialueen yritystoiminta.  

Moni meistä teki viime kevään aikana tietoisesti ostoksia pieneltä ja läheltä. Osoitettiin tukea leipomolle, hierojalle tai kenkäkaupalle hankkimalla tuotteita tai lahjakortteja. Yritysten merkitys oman lähialueen elinvoiman lähteenä kirkastui uudella tavalla.  

Kyse on yhtälöstä, joka ruokkii hyvää. Mitä enemmän kunnassa on yrityksiä, sitä enemmän alueella on hyvinvointia, palveluja, työpaikkoja ja verotuloja. Parhaimmillaan se vahvistaa kunnan veto- ja pitovoimaa. 

Ensi kevään kuntavaalit ovat tärkeät vaalit. Niissä otetaan kantaa lähellä arkea oleviin asioihin. Yritykset palveluineen ja työpaikkoineen ovat osa sitä.  

Kuntavaaleissa onkin tärkeää nostaa esille kuntien elinvoiman todelliset tekijät – yritykset. Vahvistamalla nykyisten yritysten toimintamahdollisuuksia ja ruokkimalla uusien perustamista syntyy hyvää ihmisten arkeen ja hyvinvointiin.  

Millainen on hyvä kunta yrittää? Kaikki lähtee asenteesta: ollaan samalla puolella pöytää yrittäjien ja yritysten kanssa.  

Julkisilla hankinnoilla on iso merkitys yrittäjyyden edistämisessä. Lähituotanto- ja lähiyrittäjyysajattelu on vahvaa. Kunnassa on suhtauduttava kriittisesti oman liiketoiminnan harjoittamiseen. Paikallisten yritysten kanssa kilpailevassa toiminnassa ei ole päätä eikä häntää.  

Nopealla ja ketterällä kaavoituksella kunta houkuttelee investointipaikka. Vähällä byrokratialla ja sujuvalla asioinnilla vauhdittaa uuden syntymistä. Kasvu- ja investointisuunnitelmien tukemisella synnytetään uutta työtä. 

Varojen osoittaminen nuorten kesätyöllistämiseen, palkkatukeen tai vajaakuntoisten palkkaamiseen antaa takasin – aineellista ja aineetonta.  

Kuntatalous on vaikeassa tilanteessa, eikä kuntapäättäjien tehtävä ole helppo. 

Lähiyrittäjyyden vauhdittaminen tuo kuntiin tulevaisuususkoa loputtoman huolipuheen rinnalle. Keskittyminen pelkästään säästöjen miettimiseen näivettää entisestään.  

Eletään todeksi kuntien iskulauseita – hyvä paikka elää ja yrittää.  

Mari Kokko Mari Kokko on Suomen Yrittäjien kenttäjohtaja.