Rehula Jämsässä, Sipilä Merijärvellä: Paras asiantuntemus on lähellä ihmistä

Keskusta juhlii

Paikallisuus ja pienyhteisöjen korostaminen on aina ollut ominaista keskustalle.

– Paikallisuus, kuuluminen johonkin, antaa vahvat juuret ja perustan globaalissakin maailmassa, keskustan varapuheenjohtaja, perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula totesi Keskustan Seppolan paikallisyhdistyksen 95-vuotisjuhlapuheessaan Jämsässä.

Rehula totesi, että paikallisuus ei ole sisäänpäin käpertymistä eikä vastakkainasettelujen rakentamista. Se on parhaimmillaan yhteisöllisyyttä yhdistäen erilaisista sosiaalista, taloudellista ja kulttuurisista taustoista olevia ihmisiä.

– Keskustan paikallisuutta korostavaan ajatteluun liittyy se, että uskomme parhaan asiantuntemuksen arkipäivään liittyvissä kysymyksissä olevan lähellä ihmisiä. Paikallisuus on tekemistä ja toimimista paikallisyhteisön tarpeista käsin. On tärkeää, että myös sote- ja maakuntauudistuksessa vaikutetaan muutoksen tekemiseen paikallisista tarpeista lähtien.

Rehula sanoi olevansa vakuuttunut siitä, että kun ihmisellä on vahvat juuret pienyhteisöihinsä ja kotiseutuunsa, hänellä on silloin hyvät edellytykset ymmärtää myös muualla asuvia ja tulevia.

– Kun tiedämme mistä tulemme, on helpompi päättää myös minne pitäisi mennä ja mihin pyrkiä. Ihmiset liikkuvat ja muuttavat usein. Juuret voivat olla useammassakin paikassa.

Suomen voimavara ovat tällaiset kunnat, joissa hoidetaan ihmisten asioita ja joissa päättäjät ovat lähellä kuntalaisia, totesi puolestaan keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä Merijärven kunnan 150-vuotisjuhlassa.

– Täällä on sopivat eväät turvalliseen hyvään arkeen, puhdas ja rauhallinen luonto ja yhteisöllisyys. Tulevaisuudessa digitalisaation kehittymisen myötä etätyön tekeminen Merijärveltä muualle Suomeen helpottuu, Sipilä sanoi.

Tulevaisuuden suomalainen kunta on Sipilän mukaan  paikallisen demokratian ja ihmisiä lähellä olevien asioiden tärkein kotipesä myös tulevaisuudessa.

– Kunnilla on suorat vaalit, vahva verotusoikeus, yleinen toimiala ja erittäin pitkä lista myös lakisääteisiä tehtäviä jatkossakin.

Parhaiten tulevaa tehtäväkenttää kuvaa Sipilän mukaan kolme Koota eli koulutus, kaavoitus ja kehittäminen.

– Uudistuksen jälkeenkin suomalainen kunta on voimavaroiltaan ja tehtäviltään maailman vahvimpiin kuuluva paikallishallinnon yksikkö, pääministeri lupasi