Ovaska: Ratkaisun hetket käsillä EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikassa

Maahanmuutto

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska osallistui torstaina korkean tason Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa käsitelleeseen Euroopan parlamentin ja Saksan Bundestag:n järjestämään videokonferenssiin.

Konferenssin avajaispuheenvuorossa Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli korosti, että tilastojen takaa löytyy aina ihminen oman tarinansa kanssa. Hänen mukaansa nämä ihmiset ovat maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan ytimessä.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen painotti omassa avauspuheenvuorossaan, että uudessa maahanmuutto- ja pakolaissopimuksessa on kyettävä löytämään tasapaino pakolaisten vastaanottamisen ja ihmissalakuljetuksen vastaisen taistelun välille sekä varmistamaan asianmukainen kohtelu kaikille, myös heille, jotka eivät ole turvapaikkaan oikeutettuja.

Ovaska kuvaa keskusteluja ja koko tapahtumaa tunnelmaltaan hyväksi. Hän painottaa EU-laajuisen ratkaisun tärkeyttä ja kysyi keskustelussa, miten nopeasti on mahdollista päästä sopuun ja onko tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä osoitettu riittävästi resursseja rajamenettelyyn.

– Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan osalta on päästävä kokonaisvaltaiseen ratkaisuun, jossa EU:n ulkorajat pitävät, jäsenmaiden välillä voidaan taata eurooppalaisten vapaa liikkuvuus, turvapaikkaan oikeutetut sen saavat ja nopeutetun menettelyn kautta puolestaan lähetetään takaisin ne, jotka ovat eivät ole oikeutettuja turvapaikkaan, Ovaska linjaa.

Hyvästä tunnelmasta huolimatta, neuvottelut osoittautuivat myös haastaviksi.

– Sopua ei ole helppo saavuttaa, sillä muistissa on vielä vuosien 2015 – 2016 hallitsematon muuttoliike. Ovaska toteaa.

Hän huomauttaa kuitenkin, että järjestelmä on uudistettava juuri sen takia, jotta Eurooppa on paremmin valmistautunut erilaisiin tilanteisiin.

– Keskustelu osoitti, että yhteinen ratkaisu halutaan löytää.