Keskustan Pakkanen: Panostukset rintamaveteraaneille ja puolustusvoimille budjetissa toivottuja

Veteraanit

Keskustan kouvolalainen kansanedustaja Markku Pakkanen pitää panostuksia rintamaveteraaneille ja puolustukseen tervetulleina.

Hallituksen esityksessä vuoden 2018 talousarvioksi puolustusvoimille osoitetaan 5,8 miljoonaa euroa 100 uuden viran perustamiseen ja rintamaveteraaneille mahdollistetaan uuden lainsäädännön kautta samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille, Pakkanen avaa tiedotteessaan.

– Päätökset ovat ehdottoman toivottuja. Rintamaveteraaneja koskevalla päätöksellä varmistetaan rintamaveteraanien palveluiden yhdenvertaisuuden kotipaikasta riippumatta.

Erityisen hienoa Pakkasen mielestä on, että rintamaveteraaneja koskeva esitys on kaikkien eduskuntaryhmien yhteinen.

– Rintamaveteraaneilla on oikeus palveluihin ja kunnilla on oikeus laskuttaa kustannukset Valtiokonttorilta vastaavasti kuten sotainvalidienkin osalta, Pakkanen toteaa.