Keskustalaiset hallintovaliokunnan jäsenet: Poliisille annettava työrauha selvittää palautusprosessit langettavan päätöksen jälkeen

Ulkomaalaisten palautukset

–  Poliisille on annettava työrauha selvittää palautusprosessit Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen langettavan päätöksen jälkeen.

Näin toteavat keskustan hallintovaliokuntaryhmän jäsenet, kansanedustajat Juha Pylväs, Mikko Kärnä, Hanna Huttunen ja Joonas Könttä.

– Poliisi on tehnyt päätöksen itsenäisesti, eikä kenelläkään ole toimivaltaa käyttää poliisiin poliittista ohjausta tällaisissa asioissa, he huomauttavat.

Kansanedustajat muistuttavat Suomen olevan perustuslakiensa ja kansainvälisten sopimusten nojalla velvollinen noudattamaan palautuskieltoa, jonka mukaisesti ketään ei voida palauttaa hengenvaaraan.

He painottavat, että poliisin nyt ottama aikalisä selvityksille ei ole vapaa kutsu irakilaisille eikä kenellekään muulle tulla oleskelemaan Suomeen.

– Tämä aikalisä koskee muutamaa, ei-rikosperusteella palautettavaa irakilaista. Kun selvitykset on tehty, myös heidän palautuksensa jatkuvat normaalisti. 

Keskustan hallintovaliokuntaryhmä korostaa, että turvapaikkapolitiikkaan kuuluu myös kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneiden ulkomaalaisten käännyttäminen.

– Jokainen, joka ei ole oikeutettu turvapaikkaan, ei tule sellaista myöskään saamaan. Se kuuluu olennaisena osana uskottavaan, inhimilliseen ja realistiseen turvapaikkapolitiikkaan.

Keskustaedustajat alleviivaavat, että Suomen turvapaikkapoliittinen linja ei muutu.

– Suomi tulee jatkamaan, kuten tähänkin asti, palautuksia normaalisti selvityksen valmistumisen jälkeen ottaen huomioon tapauskohtaisesti mahdollinen ehdoton palautuskielto.