Helsingin Keskusta ei innostu Sörnäisten tunnelihankkeesta – "Perusteluna on käytetty mielikuvia, ei tietoa"

Keskusta

Helsingin Keskusta vaatii selkeämpää näyttöä Sörnäisten tunnelihankkeen tarpeesta, tavoitteista ja vaihtoehdoista.

Helsingin Keskustan lähettämässä kannanotossa todetaan, etteivät 180 miljoonan euron hintaisen tunnelin rakentamisen perustelut ja eri vaihtoehtojen punninta ole vakuuttavia.

Kannanoton mukaan tunnelin tekeminen ei lisää autoilun määrää kuten on esitetty, sillä ydinkeskustan katuverkolle ei mahdu yhtään enempää autoja kuin nykyäänkään.

– Kysymys on vain siitä, mitä kautta autojen reitti järjestetään, piirihallituksen jäsen Antero Alku sanoo kannanotossa.

Helsingin Keskustan mukaan tunneli aiheuttaisi ruuhkautumispisteen ensin Sörnäisten rantatien länsipäähän ja seuraavaksi tunnelin sisäänajolle. Tunneli itsessään ei voisi ruuhkautua, sillä paloturvallisuuden vuoksi sen ei saa antaa täyttyä autoista.

– Juuri tunneliturvallisuuden haasteet eroavatkin tulevaisuudessa merkittävästi hankkeen valmistelun aikaisista. Akkukäyttöisten autojen palon sammuttaminen on hyvin toisenlainen haaste tunnelioloissa kuin polttomoottoriautojen palon, kannanotossa sanotaan.

Helsingin Keskustan mukaan Sörnäisten tunnelin rakentamisen perusteluna on käytetty mielikuvia, ei tietoa.

– Emme tiedä, minkälaisiin autoilun käyttömääriin valmistelu perustuu, emmekä sitä, mikä tulisi olemaan tunnelin tarjoama ajansäästö verrattuna ratkaisuihin ilman tunnelia. Jos ajansäästö on 4 minuuttia, kuten on joissain laskelmissa esitetty, se vastaa suunnilleen odotusta kaksissa liikennevaloissa. On syytä kysyä, onko tällainen ajallinen hyöty riittävä 180 M€ investoinnin pohjaksi?

Helsingin Keskustan puheenjohtaja Harriet Lonka kummastelee asian valmistelua ja peräänkuuluttaa tietoon pohjautuvien aineistojen tärkeyttä ja hyödyntämistä päätöksenteon tukena: 

– Vaihtoehdot on syytä selvittää ja tarjota päätöksenteon pohjaksi uskottava kustannus–hyötylaskelma ennen kuin aletaan jälleen kerran kaivamaan kymmeniä ja satoja miljoonia maan alle. Helpoin tapa rauhoittaa alue autoilta on rajoittaa alueelle päästettävien autojen määrä. Se ei maksa paljoa. 180 miljoonalla eurolla saisimme sentään vuosikymmeniä kustannettua Helsinki-lisän Helsingin lapsiperheille.