Anneli Jäätteenmäki:

Komissio ansaitsee kehut veronkierron kitkemistoimista

Blogi

Verotiedot julkaistiin jälleen viime viikolla. Lehtiin päätyivät jälleen kovapalkkaisimmat yrittäjät ja radiojuontajat. Päättäjienkin tulot syynättiin tarkkaan. Verotietojen julkisuus on avoimuutta. Halusimme tai emme, raha on kytköksissä valtaan. Siksi on perusteltua julkaista verotiedot.

Tänä vuonna keskusteltiin myös verotietojen uutisoinnin huonoista puolista. Naapurin palkkatietojen syynääminen on omiaan aiheuttamaan kateutta. Oma palkka ei tunnu riittävän, kun naapurin tilipussi on lihavampi.

Uutisoidut verotiedot eivät kerro aina koko totuutta.

Yritysten kautta saadut tulot eivät näy uutisoinnissa. Osa yritysten tuloista jää kokonaan verottamatta. Veronkierto ja verojenvälttely aiheuttavat suuria ongelmia. Aggressiivinen verosuunnittelun on arvoitu aiheuttavan 50–70 miljardin euron vuosittaiset menetykset Euroopassa.

Suomessa yritysten veroprosentti on 20, mutta sitä maksavat käytännössä vain pienet ja keskisuuret yritykset. Ei ole oikein, että vain pienet ja keskisuuret kantavat kortensa kekoon. Suuryhtiöiden on osallistuttava samoihin talkoisiin.

Keskustelua suuryritysten verosuunnittelusta on käyty vuosia. Ongelma on Euroopan- ja maailmanlaajuinen. Maat ovat kilpajuoksussa toistensa kanssa. Kuka tarjoaa pienimmän prosentin? Missä rahalle tarjotaan paras piilo?

Komissio ansaitsee varovaiset kehut toimissaan veronkierron ja verojen välttelyn kitkemiseksi. Viime viikolla komissio julkaisi yhtiöverotuksen uudistuspaketin. Osa esitystä on niin sanottu yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja.

EU:n alueella toimiville yrityksille halutaan tehdä säännöt, joilla laskea veropohjansa koko unionin alueella. Samaten yhtiöt tekisivät vain yhden veroilmoituksen EU-tuloistaan.

Yhteisessä veropohjassa yritykset ja konsernit voisivat yhdistää kaikki eri EU-maissa saadut tulot ja tappiot. Tällä pyritään puuttumaan maiden välisiin voitonsiirtoihin verojen minimoimistarkoituksessa.

Yhteistä veropohjaa esitetään pakollisiksi yrityksille, joiden maailmanlaajuiset vuotuiset tulot ylittävät 750 miljoonaa euroa.

Anneli Jäätteenmäki Anneli Jäätteenmäki on toiminut keskustassa useissa tehtävissä, viimeksi Euroopan parlamentin jäsenenä vuodet 2004-2019. Vuosina 2002-2003 hän toimi keskustan puheenjohtajana ja vuonna 2003 Suomen ensimmäisenä naispääministerinä.