Veikkauksen sampo ei palaa entiselleen – Vanhanen kehottaa kansalaisjärjestöjä varautumaan ankeampiin aikoihin

Veikkausvarat

Veikkauksen kautta jaettavan tukipotin pysyvä pieneneminen saattaa tietää karuja aikoja kansalaisjärjestöille.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan on suuren luokan kysymys, millä tavalla Veikkauksen kautta tuleva tuki kyetään turvaamaan jatkossa edes suunnilleen nykyisessä suuruusluokassa.

– Me kykenimme ensi vuoden kehykseen raivaamaan tilaa tälle tukisummalle, mutta siitä eteenpäin vastaavaa mahdollisuutta ei samassa mitassa ole käytössä, Vanhanen myönsi eduskunnassa.

Vanhanen toi eduskuntaan esityksen, jolla rahapelitoiminnan edunsaajille turvataan ensi vuonna vuoden 2019 rahoitustaso.

Kaikkiaan 347 miljoonan euron suuruisesta kompensaatiosta 80 miljoonaa euroa rahoitettaisiin alentamalla arpajaisveroa. 

Paikkaus on kuitenkin tilapäinen. Vanhasen mukaan yhteiskunnalla on verraten suuri hoppu löytää ensi vuoden aikana toimivat ratkaisut asiaan.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen toi esityksen veikkausvoittovarojen kompensoinnista eduskunnan tiistain istuntoon. (Lehtikuva/Vesa Moilanen)

Hallituksella on Vanhasen mukaan valmisteilla ratkaisuja, joilla pyritään turvaamaan Veikkauksen kyky kerätä tuloja jatkossakin.

– Se on tässä ehkä tärkeintä. Mutta kyllä itse jollain tapaa tekisin järjestöille tiettäväksi sen, että jatkossa automaattisesti niin suurta summaa ei kokonaisuudessaan ole käytettävissä.

Vanhanen muistutti, että Veikkauksen viime vuosien tuotot nousivat historiallisesti erittäin korkealle tasolle.

– Ja kun katsotaan kansainvälistä vertailua, niin pelkään pahoin, että se trendi, joka on nyt lähtenyt laskuun, jatkuu.

Vanhasen mukaan kyse ei ole vain siitä, että kriisin aikana ihmiset eivät ole voineet käydä pelaamassa.

– Sillä on osasyy, mutta kyllä selvästi esityksen perusteluissa myös todetaan ne seikat, että peliautomaatteja on vähennetty, tunnistautumisen vaatimusta on lisätty. Nämä ovat toimenpiteitä, joita yhteiskunta on tehnyt pelihaittojen karsimiseksi.

Vanhasen mukaan Veikkauksen tuotteiden kysyntää on syönyt myös uhkapelien nettipeluu ulkomaille. Hallitus aikoo hänen mukaansa yrittää ainakin hankaloittaa sitä, että rajojen yli yritettäisiin rikkoa monopolin oikeuksia.

– Se on tärkeä osa tässä.

Vanhanen piti myönteisenä, että eduskunnasta löytyy tukea kompensoinnille budjettirahoituksella.

– Mutta sekin on erittäin iso periaatteellinen kysymys, ja hallitus ei tähän suuntaan ole vielä linjannut, hän muistutti.