Uutissuomalainen: EU-maat puoltavat Suomelle joustoa hiilinieluissa – metsänielu ei käänny päästölähteeksi, sanoo ministeri Leppä

Hiilinielut

EU-maat ovat asettuneet hiilinielujen laskennassa Suomen kannalle, kertoo Uutissuomalainen. Jäsenmaat päätyivät puoltamaan Suomelle myönnettävää kymmenen miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin erillisjoustoa.

Suomi on vaatinut EU:ta muuttamaan hiilinielujen laskentatapaa pysyvästi, niin että se vastaa metsien ja muiden maa-alueiden todellisia päästöjä ja poistumia.

Nykyjärjestelmässä Suomella on riski joutua kompensoimaan muilla sektoreilla tehdyillä tai toisilta jäsenmailta ostetuilla päästövähennyksillä sitä, että maankäyttösektorin nielu laskennallisesti pienenee.

Maatalousministeri Jari Leppä (kesk.) kiitti tviitissään EU-maita niiden antamasta tuesta.

– Suomelle on tärkeää, että sovitusta pidetään kiinni. Saimme tänään kaikkien EU:n jäsenmaiden tuen kannallemme lulucf-asetuksen toimeenpanosta. On kyse siitä, että suuri metsänielumme ei käänny päästölähteeksi vastoin tosiasioita, Leppä tviittasi.

Maa- ja metsätalousministeriö tviittasi, että Suomi tarvitsee lulucf-asetuksessa määriteltyä erillisjoustoa, koska arvioiden mukaan Suomen todelliset hiilinielut olisivat asetuksen myötä muuttumassa laskennalliseksi päästölähteeksi.

Suomi sai pitkien neuvottelujen kautta lobattua muut jäsenmaat tukemaan linjaansa ja vastustamaan komission laatimaa ehdotusta. Ehdotus palaa nyt EU-komission valmisteluun.