Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT: Eläkejärjestelmien yhdistäminen ei etene

Eläkejärjestelmä

Kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhdistämistä valmistellut työryhmä ei päässyt yhteisymmärrykseen hankkeen etenemisestä. EK ei hyväksynyt ministeriön tekemää kompromissiehdotusta. KT pitää tilannetta valitettavana ja toivoo hankkeelle pikaista jatkoa.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää erittäin valitettavana, että historiallinen kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmien yhdistämishanke ei vielä tällä erää toteudu.

– Eläkejärjestelmien yhdistyminen olisi ollut kestävä ratkaisu eläkejärjestelmän kehittämisessä. Se olisi hyödyttänyt kaikkia osapuolia. Olisin toivonut EK:lta laajempaa näkemystä ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin eläkejärjestelmän kestävyyden parantamiseksi, kommentoi KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen.

Kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmän yhdistämistä on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön nimeämässä työryhmässä, jossa ovat mukana kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt. Työryhmälle oli annettu aikaa valmisteluun kuluvan vuoden loppuun saakka.

KT kannatti muiden työryhmän varsinaisten jäsenten eli työmarkkinajärjestöjen SAK, STTK ja Akava sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa esitystä eläkejärjestelmien yhdistämisestä.

– Eläkejärjestelmien yhdistäminen olisi tarjonnut leveämmät hartiat tulevaisuuden varalle ja vahvistanut eläkejärjestelmien kestävyyttä. Se olisi lisännyt eläkejärjestelmien riskinkantokykyä ja vakauttanut eläkemaksun kehitystä, kertoo Jalonen.

Eläkejärjestelmien yhdistäminen olisi myös poistanut maksutulomuutokseen kohdistuvat riskit, joita syntyy työntekijöiden siirtyessä työmarkkinasektorilta toiselle.

KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen toivoo eläkejärjestelmien yhdistämishankkeelle jatkoa jo lähitulevaisuudessa. Järjestelmien yhdistäminen olisi ollut keino alentaa kuntasektorin työnantajien neljä prosenttia yksityistä sektoria korkeampaa eläkemaksua ja kuntasektorin työn hintaa sekä edistää koko Suomen yhteistä vastuuta tulevista eläkkeistä.

– Jatkossa KT pyrkii Kevan hallinnon kautta alentamaan kuntien eläkemaksua lähemmäksi yksityisen sektorin työeläkemaksun tasoa vaarantamatta kuitenkaan eläkejärjestelmän tulevaisuutta, kertoo Lievonen.