Tarastin esitys: Avit säilyvät, yhdestä yksiköstä muita vahvempi

Aluehallinto

Selvitysmies Lauri Tarasti esittää, että aluehallintovirastot säilyvät ja edustavat tulevaisuudessakin valtion hallintoa alueilla. Yhdestä avista tulisi muita vahvempi, ja se jakaisi resurssit ja tehtävät alueille.

Tarasti ei vielä ota mitään kantaa siihen, mikä avi olisi muita vahvempi. Se pohditaan hänen mukaansa erikseen.

Tarasti luovuttaa ehdotuksensa hallituksen linjaukseksi valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle (kesk.) tiistaina.

–  Avien johtajat ovat olleet meillä kaksi kertaa kuultavina, ja tähän on tultu. Se, miten se sanamuoto siellä on, paljastuu vasta tiistaina, mutta päälinja on tämä, Tarasti sanoo.

Vehviläinen viestitti kommentoivansa raporttia vasta tiistaina luovutuksen yhteydessä.

Avit perustettiin vuoden 2010 alussa yhdessä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus elyjen kanssa. Aluehallintovirastoja on manner-Suomessa kuusi, ja Ahvenanmaalla on lisäksi valtionvirasto.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Minna Karhunen kertoo, että avien ylijohtajat ovat erimielisiä siitä, pitääkö yksi nimittää päähallintovirastoksi. Vain hän yksin kannattaa sitä.

– Siitä ei ole keskusteltu missään vielä poliittisesti.

Karhunen kertoo, että ylijohtajat tapasivat Vehviläisen perjantaina.

– Hän (Vehviläinen) sanoi, että ensimmäinen asia on ehdottomasti ottaa kantaa itsehallintoalueiden eli maakuntien järjestelyihin ja niihin liittyviin järjestelylakeihin.

– Eli keskustelua aluehallintovirastojen tulevaisuudesta ei ole edes käynnistetty vielä. Se alkaa sitten, kun muut asiat on ratkottu, Karhunen sanoi.

Tarasti ehdottaa myös, että elyjen tehtävät siirtyvät maakunnille.

– Tehtävät ovat ihan erilaiset. Elyillä on kehittämistehtäviä ja sen tyyppisiä paljon, mutta aveilla on valtakunnallinen laillisuusvalvonta ja luvitus. Ne eivät voi olla palveluiden järjestäjällä ja tuottajalla itsellään, joita maakunnat tulevat olemaan, Karhunen sanoi.

Hänen mukaansa vaihtoehdot ovat olleet se, että nykyinen järjestelmä säilyy tai sitten se, että lupa- ja valvontatehtävät keskitettäisiin valtakunnallisiin sektorivirastoihin.

– Eli niin sanotut putkihallinnot, joista aikanaan pyrittiin eroon, tulisivat takaisin. Sen Tarasti tyrmää ihan täysin.

–Yksi ehdotus on myös ollut, että olisi vain yksi monialainen avi koko Suomessa. Mielestäni tämä Tarastin ehdotus on kompromissi, että on kuusi avia, joista yksi koordinoi toimintaa.

Tarasti on Karhusen mukaan puhunut viidestä tai kuudesta avista.

– Usein on ollut keskustelun kohteena Lappi, joka on pieni väestöllisesti, mutta maantieteellisesti iso.

– Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on 560 työntekijää ja Lapissa on 38, suuruusluokka on ihan erilainen. Sielläkin pitäisi kuitenkin olla ainakin toimipiste, jos ei omaa itsenäistä virastoa, Karhunen sanoo.