Suomi saanee verottaa Espanjassa asuvia eläkeläisiä laajemmin

Eläkeläisten verotus

Suomi saanee tulevaisuudessa verottaa nykyistä laajemmin Espanjassa asuvia eläkeläisiä.

Valtiovarainministeri Alexander Stubb (kok.) ja Espanjan Suomen suurlähettiläs María Jesús Figa López-Palop allekirjoittivat tiistaina Suomen ja Espanjan välisen uuden verosopimuksen.

Nykyisen sopimuksen mukaan Suomi saa verottaa vain julkisesta palveluksesta saatua eläkettä, jos se maksetaan Espanjassa asuvalle henkilölle.

Uuden sopimuksen myötä Suomi saa verottaa myös muita Suomesta Espanjaan maksettavia eläkkeitä.

Tulevaisuudessa lähdevaltio eli Suomi poistaa poikkeuksellisesti kaksinkertaisen verotuksen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että eläkkeestä Suomeen menevästä verosta vähennetään Espanjassa maksettu vero.

Espanjaan veroja maksavia eläkeläisiä aletaan verottaa uuden sopimuksen mukaan vasta kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen.

Jos Espanja ei verota eläkeläistä, uutta sopimusta aletaan soveltaa ilman siirtymäaikaa.

Tulevaisuudessa Suomi voi verottaa myös Espanjassa asuvan suomalaisen Suomesta saamia osakehuoneiston vuokra- ja myyntituloja.

Tällä hetkellä Suomi voi verottaa vastaavassa tilanteessa vain kiinteistön vuokra- ja myyntituloja.

Sopimus on vielä hyväksyttävä molempien maiden parlamenteissa.