Suomen ja Ruotsin elinkeinoministerit vaativat vastuunkantoa mineraalien tuotantoon: "Siirtyminen vihreään talouteen ei saa tapahtua ympäristön ja ihmisoikeuksien kustannuksella"

Kestävä kehitys

Suomen ja Ruotsin elinkeinoministerit Katri Kulmuni ja Ibrahim Baylan vaativat maitansa ottamaan vetovastuuta metallien ja mineraalien maailmanlaajuisten sertifikaattien luomisessa.

Taustalla on Euroopan komission asettama kunnianhimoinen tavoite, jonka mukaan EU:n tulisi pyrkiä olemaan ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa.

– Kestävällä tavalla tuotettujen metallien ja mineraalien saatavuus on keskeinen edellytys tämän tavoitteen saavuttamiseksi, ministerit toteavat Maaseudun Tulevaisuudessa ja Aftonbladetissa julkaistussa yhteisessä mielipidekirjoituksessaan.

Nopeasti kasvava kysyntä on kiihdyttänyt raaka-ainetuotantoa maissa, joissa ympäristönsuojelu ja työolot ovat usein puutteellisia ja joissa on vakavia ihmisoikeusloukkauksia.

Ministerien mielestä kuluttajien on pystyttävä välttämään elektroniikkatuotteita ja muita hyödykkeitä, jotka sisältävät lapsityövoimalla tai ympäristölle vahingollisilla tavoilla louhittuja metalleja.

– Yhteiskuntiemme digitalisoituminen ja siirtyminen vihreään talouteen eivät saa tapahtua muun maailman ympäristön ja ihmisoikeuksien kustannuksella, he kirjoittavat.

Kulmunin ja Baylanin mukaan oppia voidaan ottaa muiden teollisuuden alojen onnistuneista käytännöistä.

– Ympäristöjärjestöt kehittivät kestävän metsänhoidon sertifiointijärjestelmän 1990-luvulla. Nykyisin on itsestään selvää, että painetuissa kirjoissa, esitteissä ja julkaisuissa on kestävän kehityksen merkintä.

Ministerikaksikko tiivistää kirjoituksensa lopuksi maiden yhteiset tavoitteet kestävän kehtityksen edistämiseksi.

– Ruotsi ja Suomi vaativat yhteisiä aloitteita maailmanlaajuisen sertifiointijärjestelmän luomiseksi, laajempaa kehitysavun koordinointia kestävään raaka-aineiden louhintaan ja EU:n vahvan ympäristölainsäädännön varmistamista maailmanlaajuisena vertailukohtana ja eurooppalaisen tuotannon vahvuutena.