Söpöysvaroitus – Tubettaja Olgamarian uudella videolla päästään ihastelemaan vastasyntyneitä karitsoita

Olgamaria

Tubettaja Olgamarian uudella videolla kuullaan pienten karitsoiden määkintää ja nähdään hellyttävien pikkulampaiden ensiaskelia.

Olgamaria kertoo videolla, että heidän tilalleen on syntynyt 2–3 viikon aikana yhteensä viisikymmentä karitsaa.

Katso uusin video tästä.

Suo­men­maa on Olgamarian tu­be­ka­na­van yh­teis­työ­kump­pa­ni.

Ol­ga­ma­ri­an tu­be­vi­de­ot löy­tyvät Yo­u­Tu­bes­ta ni­mel­lä @ol­ga­ma­ria. Vi­de­ot löy­ty­vät myös Suo­men­maan si­vuil­la nä­ky­vän lin­kin kaut­ta.

Uu­si tu­be­vi­deo il­mes­tyy joka toi­nen tors­tai. Seuraava video julkaistaan 28. toukokuuta 2020.

Tu­bet­ta­jaa voi seu­ra­ta myös Ins­tag­ra­mis­sa ni­mel­lä @ol­ga­ma­ri­aop.