Solidiumille uudet ohjeet – myyntituloilla ei enää tilkitä valtion budjettia

Solidium

Valtion sijoitusyhtiö Solidiumin saamilla myyntituloilla ei jatkossa enää tilkitä valtion budjettia.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi torstaina Solidiumille uuden toimintaohjeen, jonka mukaan yhtiön osakemyynneistä saamat varat käytetään pääsääntöisesti uusiin kohteisiin tai nykyisten omistusten vahvistamiseen.

Yhtiön saamat osinkotuotot taas tulee vastedeskin tilittää mahdollisimman täysimääräisenä valtiolle.

Valtion omistajaohjauksesta vastaava pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on jo aiemmin viestittänyt, että Solidiumin roolia halutaan kehittää aktiivisempaan suuntana.

Lähtökohtana on, että Solidium on suomalainen ankkuriomistaja, jolla on kansalliset intressit toiminnassaan. Se voi tukea suomalaisia yrityksiä tai kansallisesti merkittävää uutta kasvua.