Sipilä on kutsuttu Turkki-tapaamiseen

Turkin pakolaiset

Euroopan komissio kehottaa EU-maita ottamaan vastaan pakolaisia Turkista vapaaehtoispohjalta.

Siirrettävien pakolaisten lukumäärä jää jäsenmaiden arvioitavaksi. Komission suositus koskee Turkissa olevia pakolaisia, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa Syyrian kriisin takia.

Suosituksen taustalla on EU-maiden ja Turkin yhteistyö pakolaiskriisin hoidossa.

EU-lähteiden mukaan jäsenmaiden halukkuus ottaa pakolaisia vastaan riippuu siitä, miten hyvin Turkki noudattaa lupaustaan rajoittaa pakolaisten tuloa Eurooppaan.

Suomen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on kutsuttu mukaan Turkki-yhteistyötä koskevaan tapaamiseen, joka järjestetään EU-huippukokouksen yhteydessä torstaina.

Tapaamiseen osallistuvat myös Turkin pääministeri sekä Saksan, Itävallan, Ruotsin, Kreikan ja Benelux-maiden johtajat.

Kyseessä on joukko, jonka katsotaan kantavan suurimman vastuun pakolaiskriisin hoidosta.

Ruotsi on pyytänyt EU-komissiota ottamaan paremmin huomioon maahan kohdistuvan paineen.

Ruotsi haluaa, että turvapaikanhakijoita alettaisiin siirtää muihin jäsenmaihin myös Ruotsista. Nyt siirtoja tehdään vain Kreikasta ja Italiasta.

EU-komissio ei ole toistaiseksi niellyt pyyntöä sellaisenaan.

Tiistaina komissio lupasi, että Ruotsi saa vuoden ajaksi jättäytyä mekanismin ulkopuolelle. Käytännössä se tarkoittaa, että Ruotsin ei tarvitse ottaa vuoden aikana vastaan muualta siirrettäviä henkilöitä.

Suomi on seurannut Ruotsin pyynnön etenemistä tiiviisti, sillä myös Suomen hallituksessa on halua päästä siirtämään tulijoita muualle. Suomi kuuluu maihin, joihin on tullut väkilukuun suhteutettuna eniten turvapaikanhakijoita.

Turvapaikanhakijoiden siirrot ovat kangerrelleet pahasti. EU-maat ovat luvanneet jakaa tasaisemmin yhteensä 160 000 Eurooppaan saapunutta turvapaikanhakijaa. Toistaiseksi vasta 160 on siirretty.