Saarikko: Keskusta haluaa jatkaa uudistuksia työmarkkinoilla

Työmarkkinat

Keskustalle Säätytalon neuvotteluissa oli kyse siitä, miten Suomen käy, painottaa keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko.

Saarikon mukaan maalle piti saada aikaan kestävä tie eteenpäin.

– Siksi neuvottelut kestivät. Olen valmis ajamaan keskustalle tärkeitä asioita tarvittaessa päätyyn asti. Aina pitää kuitenkin pystyä sopimaan. Yksipuolisella ehdottomuudella, jota politiikassa on nykyään paljon, ei ratkaista yhteisiä ongelmia, Saarikko korostaa kannanotossaan.

Saarikko näkee, että työmarkkinoita pitää uudistaa tasapainoisesti evoluution ja sopimisen kautta eikä revoluution kautta.

– Itse uskon, että uudistaminen aiemmin on parempaa kuin myöhemmin. Näin uudistukset voidaan rakentaa tasapainoisiksi ja niiden voimaantulolle voidaan antaa aikaa, Saarikko sanoo.

Keskustajohtajan mukaan työmarkkinoilla sopimisen tapojen on muututtava, kun maailma muuttuu.

– Työelämää ja työmarkkinatoimintaan koskeva lainsäädäntö on luotu toisenlaisessa ajassa. Paikallaan pysyminen ei ole keskustan vaihtoehto.

Saarikon mukaan paikallinen sopimustoiminta tarjoaa onnistuessaan yritysten tarvitseman joustavuuden ja työntekijöiden haluaman turvan siten, että työllisyys ja kilpailukyky vahvistuvat.

– Paikalliseen sopimustoimintaan kaikissa yrityksissä tarvitaan selkeät pelisäännöt osapuolten välille ja luotava tasapuoliset neuvotteluasetelmat. Liittotason ja paikallisen tason välille on löydettävä oikea tasapaino.

Saarikon mukaan suurin työelämäuudistus tällä vaalikaudella on tapahtunut hallituksesta ja työmarkkinajärjestöistä riippumatta.

– Se on etätyö ja monipaikkainen työ. Uskon, että etätyön lisääntyminen jää pysyväksi. Etätyön vaikutukset on huomioitava myös työlainsäädännössä esimerkiksi työhyvinvointia koskien.

Saarikko kannustaasuomalaisia työnantajia sopimaan paikallisesti työntekijöiden kanssa korona-aikana saatujen kokemusten perusteella, kuinka etätyötä voidaan tehdä enemmän niillä työpaikoilla, missä se on mahdollista.

– Tämä vaatii myös muutosta johtamiseen ja tapaan johtaa itseään omassa työssään, Saarikko muistuttaa.