Puolustusvoimien aseiden ja patruunoiden käyttö MPK:n koulutuksessa sopii puolustusvaliokunnalle

Maanpuolustus

Eduskunnan puolustusvaliokunta kannattaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ampuma-aseiden ja patruunoiden käyttämisen sallimista Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n ampumakoulutuksessa.

Taisteluammuntojen järjestäminen kuuluu jatkossakin yksinomaan Puolustusvoimille. Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen ampuma-aseita saa käsitellä vain Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen valvonnassa Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen alueella tai aluksella.

Valiokunta painottaa mietinnössään hallituksen esityksestä, että sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutusta pitää jatkossakin järjestää koko maassa.

Ampumaratojen kehittämisen osalta valiokunta esittää, että valtioneuvoston tekee asiasta selvityksen tämän vuoden loppuun mennessä.