Postilakiin perätään täsmennyksiä – kantelu lähti Helsingin Munkkiniemen suurista jakeluongelmista

Viranomaiskirjeiden viivästymisestä voi syntyä asiakkaille ongelmia
Posti

Postin velvoitteista säädettyä postilakia tulisi täsmentää, katsoo eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin.

Sakslin kehottaa liikenne- ja viestintäministeriötä arvioimaan, miten lakiin pitäisi kirjata Postin virkavastuu ja velvoitteet varmistaa viranomaiskirjeiden toimitukset.

Sakslinin ratkaisu sai alkunsa kantelusta, jossa valitettiin postinjakelun takkuilusta Helsingin Munkkiniemessä ja Munkkivuoressa. Postia jäi alueella runsaasti jakamatta tai se saapui perille vasta pahasti myöhästyneenä.

Ongelmat postin jakelussa ovat voineet aiheuttaa haittoja asiakkaille, jos toimenpiteitä edellyttävät viranomaiskirjeet ovat viivästyneet.

Posti on ollut sitä mieltä, että virkavastuu ei koske tavallisina kirjeinä lähetettyjä viranomaistiedonantoja, vaan pelkästään kirjattuja kirjeitä.

Sakslinin mukaan on epätyydyttävää, että Posti itse tulkitsee virkavastuun määritelmää.

Kantelija huomautti myös nähneensä, että Helsingin keskustan alueella liikkuvat postinjakajat joskus jättivät kärrynsä jalkakäytävälle kansi avoimena mennessään jakamaan postia kerrostaloihin.

Kuka hyvänsä ohikulkija voi silloin nähdä ja varastaa muiden posteja, kantelussa paheksuttiin.

Apulaisoikeusasiamies huomauttaa, että hänen toimivaltansa ottaa jakeluun kantaa koskee vain yleispalvelua, johon kuuluu vain pieni osa Postin kuljettamista lähetyksistä.

Yrityskirjeet ja laskut, lehdet ja paketit ovat yleispalvelun ulkopuolella.

Sakslin toteaa lausunnossaan, että Posti näyttää saaneen yleispalvelussa esiintyneet ongelmat hallintaan, joten yleispalvelu toteutuu postilain edellyttämällä tavalla.