Perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä valmiuslain pykälien käyttöönottoasetuksista – pykäliä ei sovelleta Ahvenanmaalla

Valmiuslaki

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä valmiuslain käyttöönottoasetuksista. Valiokunta rajaa mietinnöissä Ahvenanmaan pois asetusten soveltamiselta, mutta ei edellytä muita muutoksia.

Käyttöön otettavat pykälät keskittävät koronaviestintää valtioneuvoston kanslialle ja antavat sille päätösvaltaa työnjaosta hallinnonalojen välillä, jos siitä on epäselvyyttä.

Toiset pykälät taas mahdollistavat terveydenhoidon määräajoista joustamisen ja työntekijöiden ja tilojen siirtämisen kiireellisen hoidon antamiseen.

Eduskunta käsittelee asetuksia täysistunnossaan huomenna.