Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke käyntiin – Paula Lehtomäki vetää ohjausryhmää

Perusturva

Valtioneuvosto on käynnistänyt hankkeen valmistelemaan perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistusta.

Hankkeen tehtävänä on valmistella perusturvan kokonaisuudistusta. Hallitus sopi uudistuksen valmistelun käynnistämisestä puoliväliriihessään huhtikuun lopussa.

Tehtävänä on myös tukea poliittisia toimijoita ja puolueita perusturvaa uudistavien näkemysten muodostamisessa.

Sen perusteella tehdään tarvittaessa ehdotuksia useammasta vaihtoehdosta tai mallista, joiden pohjalta kokonaisuutta voidaan uudistaa ja tehdä asiaa koskevia päätöksiä seuraavien hallitusneuvottelujen myötä. Hankkeen toimikausi on 28.9.2017–28.2.2019.

Kokonaisuudistuksen tavoitteena on nostaa työllisyysastetta, kannustaa työn tekemiseen ja yrittäjyyteen sekä torjua ja vähentää eriarvoisuutta.

Sen tulee vastata myös työn murrokseen sekä muuttuvaan perhe- ja kotitalousrakenteeseen.

Tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja yksinkertaisempi järjestelmä, jonka uudistamisessa hyödynnetään erityisesti digitalisaatiota.

Valmistelussa otetaan huomioon julkisen talouden asettamat reunaehdot ja kestävyysvajeen umpeen kurominen sekä ikääntymisen aiheuttamat haasteet.

Hankkeessa selvitetään myös kustannus-, työllisyys- ja tulonjakovaikutukset sekä muut vaikutukset, jos asumisen tukeminen irrotetaan toimeentulotuesta ja toteutetaan yksinomaan asumisen tukien kautta.

Eri vaihtoehtoja käsittelevä valmistelutyö koordinoidaan Juho Saaren johtaman eriarvoisuustyöryhmän kanssa.

Työssä huomioidaan myös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran ja Suomen Pankin uudistushankkeet sekä Strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimukset.

Kokonaisuudistuksen hankkeella on ohjausryhmä, projektiryhmä ja parlamentaarinen seurantaryhmä.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii pääministerin valtiosihteeri Paula Lehtomäki (valtioneuvoston kanslia), ja jäseninä kansliapäällikkö Jari Gustafsson (työ- ja elinkeinoministeriö), valtiosihteeri Martti Hetemäki (valtiovarainministeriö), kansliapäällikkö Anita Lehikoinen (opetus- ja kulttuuriministeriö) ja kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee (sosiaali- ja terveysministeriö).          

Projektiryhmän tehtävänä on valmistella uudistukseen tarvittavat mallit ja vaihtoehdot.

Marraskuussa asetettavan parlamentaarinen seurantaryhmän jäseniksi kutsutaan puolestaan puolueiden, työmarkkinoiden keskusjärjestöjen sekä yrittäjien ja sosiaali- ja terveysalan keskeisten järjestöjen edustajat.

Ohjausryhmän tulee laatia loppuraportti vaihtoehtoisine ehdotuksineen sekä luovuttaa se hallitukselle viimeistään helmikuussa 2019.

Kokonaisuudistuksen valmistelua seurataan säännöllisesti hallituksen strategiaistunnoissa ja tarvittaessa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa