Tästä on kyse: Taiteeseen ja kulttuuriin yli 18 miljoonan euron leikkaus rahapelituottojen vähenemän takia, OKM kertoo

Vyötä kiristetään yli kymmenyksellä taiteen ohella myös tieteessä, josta leikataan yli 8 miljoonalla eurolla.
Tiede ja kulttuuri

Opetus- ja kulttuuriministeriö (okm) on linjannut, miten rahapelitoiminnasta rahoitusta saavien edunsaajien valtionrahoitusta leikataan ensi vuonna. Summa on kaikkiaan 43 miljoonaa euroa.

Taiteeseen ja kulttuuriin osoitetut varat vähenevät rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen myötä 18,4 miljoonalla eurolla kuluvaan vuoteen verrattuna, eli 11 prosentilla.

Suurimmalla osalla rahapelivaroja saaneista taiteen ja kulttuurin toimijoista leikkaus on noin 15 prosentilla tämänvuotisesta. Sen mukaisesti vähenevät muun muassa avustukset eri taiteenaloille, mediakasvatukseen sekä kuntien alueellisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen.

Leikkauksia ei aiota kohdentaa muun muassa lakisääteisiin valtionosuuksiin eikä avustuksiin, kuvataiteen tekijöiden lakisääteisiin apurahoihin eikä kulttuuritapahtumia koskeviin avustuksiin.

Suhteellisesti suurimmat leikkaukset (noin 50 prosenttia) kohdistetaan valtion taideteostoimikunnan rahoitukseen, kulttuuritilojen hankkimiseen, perustamiskustannuksia ja peruskorjauksia koskeviin avustuksiin, seurantalojen korjausavustuksiin, neuvonta- ja ohjaustyöhön sekä taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelmaan.

Taiteen ja kulttuurin alalla keskimääräistä vähemmän leikataan ministeriön mukaan muun muassa yleisten kirjastojen kehittämisen määrärahoista, jotka laskevat 6 prosentilla. Elokuvatuotantoon, käsikirjoittamiseen ja jakeluun varattuja määrärahoja leikataan 8 prosentilla ja kulttuurilehtien tukia 9 prosentilla.

Liikuntaan ja urheiluun osoitettavat rahapelivarat ja tuoton alenemisen kompensaatio pienenevät 11,9 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Säästöt on ministeriön mukaan pyritty toteuttamaan niin, että ne kohdistuisivat mahdollisimman vähäisesti itse toimintaan kuten urheiluseuroihin. Suurin leikkaus vuoden 2022 liikuntabudjetissa kohdistuu liikuntapaikkarakentamiseen.

Myös liikunnan kansalaistoiminnan avustamiseen tarkoitetut määrärahat pienevät 2,8 miljoonalla eli noin 6 prosentilla. Valtakunnallisten järjestöjen avustuksia ja seuratukia ei kuitenkaan jouduta vähentämään, sillä seuratukiin pystytään käyttämään edelliseltä vuodelta siirtyvää rahoitusta.

Tieteen ja tutkimuksen edistämiseen osoitettavat rahapelivarat ja tuoton alenemisen kompensaatio pienenevät 8,3 miljoonaa euroa (10,9 %) kuluvaan vuoteen verrattuna.

Tiedesäästöistä noin 40 prosenttia kohdistetaan yksityisen arkistotoiminnan ja kolmannen sektorin tutkimuslaitoksiin sekä etenkin niihin kohteisiin, joille veikkausvoittovarojen rahoitusosuus oli jo valmiiksi vähäinen.

Nuorisotyöhön osoitetut rahapelitoiminnan tuotot ja kompensaatio pienenevät 4,3 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Nuorisotyön budjetti pienenee kokonaisuutena noin 4,5 miljoonaa euroa eli 5,5 prosenttia.