OKM ei laatinut listaa korkean koronariskin harrastuksista – Saarikko toivoo, että alueet ja harrastustoimijat arvioivat suosituksia tautitilanteen mukaan

Koronatoimet

Koronaepidemian kiihtymisvaiheessa olevat kunnat ja kuntayhtymät voivat suositella sisätiloissa tapahtuvan aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä tai järjestämistä etänä korkean riskin tilanteissa ja toimintamuodoissa, hallituksen periaatepäätös linjaa.

Leviämisvaiheessa olevien alueiden suositellaan harkitsevan tiukennuksia niin, että aikuisten ryhmissä tapahtuva harrastaminen keskeytetään tai järjestetään etänä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei laatinut listaa korkean tartuntariskin harrastuksista.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) täsmentää Twitterissä, että lajiliittoja sekä kulttuuri- ja nuorisojärjestöjä kannustetaan tekemään tarkennettuja ohjeistuksia kuntien päätöksenteon tueksi.

– Toivon, että alueet ja harrastustoimijat arvioivat suosituksia tautitilanteen mukaan.

Saarikko toteaa, että riski tartunnoille on suurempi harrastuksissa, joissa lähikontakteja ja pisaratartunnan riskiä ei voida välttää.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisivat hallituksen periaatepäätöstä tarkentavan suosituksen, jossa suurentuneen tautiriskin lajeiksi mainitaan sisätiloissa harjoitettavat joukkue- ja kontaktilajit, tanssitunnit ja kuorolaulu.

Epidemian perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheessa kunnat ja kuntayhtymät voivat antaa alueidensa ryhmämuotoiseen harrastamiseen vastaavia turvallisuusohjeita kuin yleisötilaisuuksien järjestämiseen.

Lasten ja nuorten sekä toimintakyvyltään rajoittuneiden väestöryhmien harrastamisen rajoituksissa on tärkeää ottaa huomioon sosiaaliset ja sivistykselliset vaikutukset, hallitus toteaa.

Valtakunnallinen etätyösuositus koskee kaikkia.

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö suosittelevat mahdollisimman laajasti etätyötä julkisen sektorin työntekijöille, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

Etätyön tekemistä suositellaan myös yksityisille työnantajille, mutta päätökset tehdään työpaikoilla. 

Julkisten tilojen käyttöön voi alueilla antaa vastaavia turvallisuusohjeita kuin yleisötilaisuuksien järjestämisessä. 

Kiihtymisvaiheessa kunnat voivat suositella tilojen käyttäjämäärän rajaamista puoleen normaalista ja leviämisvaiheessa tilojen käyttöä voidaan suositella keskeytettäväksi kokonaan. 

Rajoituksissa on kuitenkin otettava huomioon, että toimet eivät saa rajoittaa oikeutta esimerkiksi lakisääteisiin palveluihin.

Yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä ja aikuisten perusopetuksessa etäopetukseen siirryttäisiin vasta siinä vaiheessa, kun se on terveysviranomaisen tekemän alueellisen epidemiologisen arvion perusteella aivan välttämätöntä. 

Kiihtymisvaiheessa korkeakoulujen on syytä harkita vakavasti siirtymistä etäopetukseen, hallitus linjaa.

Leviämisvaiheessa lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset, aikuisten taiteen perusopetusta ja aikuisten perusopetusta järjestävät oppilaitokset sekä korkeakoulut voivat harkintansa perusteella siirtyä kokonaan etäopetukseen. 

Hallituksen periaatepäätöksillä tuetaan alueellisia toimia koronan leviämisen estämiseksi. Epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin.
Kello 19.40 juttuun lisätty maininta tarkentavasta suosituksesta, jossa kohonneen riskin lajeiksi nimetään joukkue- ja kontaktilajit, tanssitunnit ja kuorolaulu.