Oikeuskanslerille useita kanteluita Rinteen toiminnasta Posti-kiistassa

Pääministeri

Oikeuskanslerille on tehty useita kanteluita pääministeri Antti Rinteen (sd.) menettelystä Posti-kiistassa. Maanantai-iltapäivään mennessä Rinteestä oli kirjattu seitsemän kantelua, kerrotaan Oikeuskanslerinvirastosta STT:lle.

Kirjatuista kanteluista osa kohdistuu sekä Rinteeseen että eronneeseen kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateroon (sd.).

Kantelut koskevat Rinteen ja Paateron menettelyä Postin omistajaohjauksessa, Rinteen ja Paateron menettelyä postilakossa sekä Rinteen ja Paateron menettelyä muun muassa postilakkoa koskevien ristiriitaisten lausuntojen osalta.

Lisäksi kaksi kantelua koskee Rinteen haastattelua Ylen Radio Suomen Pääministerin haastattelutunnilla 24. marraskuuta.

Kanteluiden mukaan Rinne olisi antanut virheellistä tietoa osallisuudestaan Postin lakon selvittelyyn.

Pelkästään Paateroa koskevia kanteluita on kirjattu neljä. Posti-kiista johti perjantaina Paateron eroon.

Oikeuskanslerinvirasto on kirjannut myös kaksi kantelua Postin hallituksen menettelystä. Kanteluiden mukaan Postin hallitus olisi toiminut vastoin ministerin ohjeita.

Oikeuskansleri valvoo hallituksen ja ministeriöiden virkatoimien lainmukaisuutta.