Nyt se on tutkittu: Näiden ryhmien onnellisuutta korona kuritti eniten – vanhuksista tehtiin yllättävä havainto

Koronapandemia

Korona-aika on vähentänyt suomalaisten onnellisuuden kokemusta, mutta parantanut taloudelliseen tilanteeseen ja tulevaisuuteen kohdistuvia odotuksia, käy ilmi tuoreessa tutkimuksessa.

Turun yliopiston taloussosiologien Aki Koivulan, Pekka Räsäsen, Niklas Salmisen, Eetu Marttilan ja Ilkka Koirasen tutkimuksessa arvioitiin, miten suomalaisten koronaan liittyvät mielipiteet ja kokemukset kehittyivät ensimmäisen koronavuoden aikana.

Tutkimuksessa havaittiin, että pandemia-ajan muutoksista kärsivät eniten opiskelijat, työttömät ja yrittäjät. Eläkeläisten ja työntekijöiden hyvinvointia pandemia ei kurittanut yhtä kovalla kouralla.

Yrittäjillä heikkenivät pandemia-aikana kokemukset sekä elämään tyytyväisyydestä, onnellisuudesta, taloudellisesta tilanteesta että tulevaisuuden näkymistä.

Työntekijöiden hyvinvointia heikensivät irtisanomiset ja lomautukset, mutta pääosin työntekijäammateissa olevien taloudelliset odotukset olivat hyvät.

Pienimmin vauroin selvisivät asiantuntijat, joiden tilannetta korona-aikana helpotti etätyömahdollisuus.

Ikäryhmittäisessä tarkkailussa huomattiin, että nuori ikä ei sinällään verottanut onnellisuutta, vaan nuorten hyvinvointia vähensi nimenomaan opiskelija-asema. Alle 25-vuotiailla yksinäisyyden kokemus oli kuitenkin muita ryhmiä yleisempää.

Tutkijat yllätti havainto siitä, että yli 65-vuotiaiden ikäryhmissä yksinäisyyden kokemukset olivat verrattain harvinaisia.

Enemmistö suomalaisista luotti siihen, että asiantuntijat löytävät ratkaisun koronakriisiin. Myös hallituksen koronatoimiin suomalaiset olivat tyytyväisiä, vaikka tyytyväisyys hieman laskikin vuoden edetessä.

Tyytyväisyyden huomattiin olevan selkeässä yhteydessä siihen, mitä medioita ihmiset kuluttavat. Sanomalehtien ja verkkouutisten lukijat näkivät hallituksen toiminnan paremmassa valossa kuin sosiaalisen median käyttäjät.

– Tulostemme perusteella monipuolisesti mediaa kuluttavat ovat voineet epävarmuuden keskellä luottaa siihen, että tilanteesta selvitään asiantuntijoiden johdolla, ja he ovat voineet olla myös tyytyväisempiä hallituksen toimintaan, tutkijat toteavat tiedotteessaan.

Mediaseurannan kääntöpuolena tutkimuksessa havaittiin, että kriisin aikainen runsas uutisille altistuminen lisäsi psyykkisiä ongelmia ja koronaan liittyvää ahdistusta.

Tutkimuksessa myös verrattiin suomalaisten ja yhdysvaltalaisten kokemusta samalta ajanjaksolta. Suomalaiset hyväksyivät viranomaisten määräämät koronatoimenpiteet yhdysvaltalaisia verrokkejaan paremmin. Enemmistö piti koronatoimenpiteitä yleisesti hyödyllisinä, ja vahvimman tuen saivat lääketieteellisin perustein määrätyt toimenpiteet.