Miten poronvasa ääntää? – Olgamarian uusimmalla videolla pääset mukaan porojen kesämerkitykseen

Olgamaria

Tubettaja Olgamarian uusimmassa videossa päästään tutustumaan porojen kesämerkitykseen, jossa poronvasoille leikataan korvaan omistajansa merkit.

Miten porotokka saadaan aitaan? Kuinka yli 300 poronvasaa saadaan merkkiin? Miten poro ääntää? Näihin kysymyksiin vastauksen saa allaolevalta videolta.

Videolla Olgamaria pitää katsojiaan mukana porotyöpäivässään aamusta iltamyöhään.

SUOMENMAA on Olgamarian tu­be­ka­na­van yh­teis­työ­kump­pa­ni.

Olgamaria eli Olga Oinas-Panuma on monipaikkainen nuori, joka asuu poro- ja lammastilalla Pudasjärvellä ja viettää opiskelijaelämää Oulussa ja Rovaniemellä.

Ol­ga­ma­ri­an tu­be­vi­de­ot löy­dät Yo­u­Tu­bes­ta ni­mel­lä @ol­ga­ma­ria.

Vi­de­ot löy­ty­vät myös Suo­men­maan si­vuil­la nä­ky­vän lin­kin kaut­ta. Uu­si tu­be­vi­deo il­mes­tyy joka toi­nen tors­tai. Tu­bet­ta­jaa voi seu­ra­ta myös Ins­tag­ra­mis­sa ni­mel­lä @ol­ga­ma­ri­aop.