Mikä on tärkeintä keskustalaisuudessasi? – Suomenmaa tenttasi puheenjohtajaehdokkaat

Annika Saarikko, Petri Honkonen ja Ilkka Tiainen haastavat puoluejohtaja Katri Kulmunin.
Keskustan puoluekokous

Keskusta kokoontuu viikonloppuna puoluekokoukseen. Lauantaina selviää, kenen johdolla keskusta kokoaa joukkonsa kevään kuntavaaleihin. Ehdokkaat vastasivat Suomenmaan kysymyksiin.

  1. Mitkä ovat tärkeimpiä asioita keskustalaisuudessasi?
  2. Mikä on tällä hetkellä polttavin ongelma Suomessa?
  3. Miten koronakriisi on vaikuttanut sinuun?
  4. Mistä keskustan kannatusahdinko johtuu?
  5. Miten johdattaisit keskustan kevään kuntavaaleihin?
  6. Millainen häviäjä olet, jos et tule valituksi keskustan johtoon?

Kuva: Lehtikuva/ Kalle Parkkinen

Petri Honkonen: Suomi-koneesta on loppumassa bensa 

1. Keskustalaisuus on yhteisöllisyyttä, välittämistä lähimmäisestä ja kotiseudusta. Mutta keskustalaisuus on myös vastuuta itsestä ja toisista. Suomalaisten tulee kantaa vastuuta entistä pontevammin omista valinnoistaan.  

2. Suomi-koneesta on loppumassa bensa. Hyvinvointivaltiolta on katoamassa rahoituspohja. Tulevien sukupolvien palvelut, koulu, terveys, hoiva tai infra tulevat olemaan paljon heikompia kuin mihin olemme nyt tottuneet.  

Hyvinvointiyhteiskunta on mennyttä kymmenessä vuodessa, ja joudumme todella rankkojen palvelujen karsimisen tielle, ellemme nyt tee kauan odottaneita ratkaisuja Suomen talouden nostamiseksi.  

Suomalaisten on vaurastuttava, myös pienituloisten. Myös maaseudun on vaurastuttava. Ilman sitä emme pysty turvaamaan hyvinvointiyhteiskuntamme antamia tasa-arvoisia lähtökohtia kaikille.  

3. Olen selvinnyt vähällä, en koe valittamisen aihetta. Etäkokouksia on ollut paljon ja olen tykännyt etätyöstä kotona maaseudun rauhassa. On kuitenkin selvää, että eduskunnassa monet lainsäädäntöasiat seisovat, kun vain välttämättömät kokoukset pidettiin keväällä.  

Olen pohtinut entistä enemmän Suomen johtamista tällaisessa kriisissä ja pidän selvänä, että keskitetyn kriisinjohtamisen uudistus tarvitaan. Nyt johtaminen on liiaksi hajallaan ministeriöissä. 

4. Suomalaisille on epäselvää, mitä keskusta haluaa, tavoittelee ja miksi. Suomalaisille pitää tehdä selväksi, mikä on keskustan tärkein tavoite, ja mielestäni mitään tärkeämpää ei ole kuin hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen.  

Keskustassa tehdään paljon hyvää työtä, mutta teemme liikaa vain itsellemme. Kattomme pitää olla korkeammalla ja seinien leveämmällä kaikille suomalaisille. 

5. Keskustan tavoitteen kirkastaminen ja puolueen johtaminen kohti Suomen pelastamista otetaan kaiken tekemisen lähtökohdaksi. Kuntavaaliehdokkaita pyydetään mukaan tähän yhteiseen hankkeeseen, koska hyvinvointi tehdään kunnissa. Samalla haastetaan muut puolueet esittämään omat vaihtoehtonsa.  

Johtamisessa otan lähtökohtaisesti ensimmäisenä mukaan heidät, jotka eivät ole minua kannattaneet, koska koko keskustaliike tarvitaan mukaan kuntavaalityöhön. 

6. Tuen täysillä valittua johtoa ja puheenjohtajaa. Politiikassa häviämisen taito on tärkeimpiä taitoja. 

Kuva: Jari Laukkanen

Katri Kulmuni: Puoluekoneistosta täytyy saada kaikki teho irti 

1. Vahva alueellinen tasa-arvo, keskustanvihreä luontosuhde ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus, edistys. Keskusta on enemmän kuin kulloinenkin hallitus- tai oppositiopolitiikka – se on käsitys siitä, millainen on hyvä Suomi ja hyvä elämä. Puolue on myös sivistysliike, joka tukee jäsentensä kasvua ihmisenä ja oppimista vastuulliseen kansalaisuuteen. Tämän liikkeen kautta saa uusia ystäviä. 

2. Alueellinen eriytyminen ja ihmisryhmien välisten erojen kasvaminen, niin aineellisesti kuin henkisesti. Taloutta uhkaa jälleen menetetty vuosikymmen, mihin meillä ei ole varaa.  

3. Henkilökohtaisella tasolla se huolestuttaa minua suuresti. Esimerkiksi keväällä en päässyt tapaamaan läheisiä ikäihmisiä, ja se suretti kovasti. Olen koettanut muistuttaa suositusten noudattamisen tärkeydestä. 

4. Monista eri syistä. Takana on neljät hävityt vaalit, eikä luottamus niiden jäljiltä ole palautunut. Monien kannattajiemme on ollut vaikea hyväksyä nykyistä hallitusratkaisua. Keskustan oman profiilin ja kädenjäljen poliittisissa teoissa täytyy olla voimakas, jotta ihmisten luottamus palautuu. 

5. Innostaen ja esimerkkiä näyttäen. Lupaan käydä vauhdittamassa paikallista kuntavaalityötä jokaisella paikkakunnalla, jossa keskusta asettaa oman ehdokaslistan. Kuntavaaleihin valmistautumisen strateginen ohjaus on myös hoidettava terävästi. Tästä puoluekoneistosta täytyy saada kaikki teho irti. 

6. Tietysti olisin pahoillani, jos edustamani arvot ja linja voitetaan puoluekokouksessa, mutta demokratiassa on äänestystulosta kunnioitettava ja sen tietysti tekisin. 


Kuva: Lehtikuva/ Markku Ulander

Annika Saarikko: Osaammeko avautua ulospäin? 

1. Keskusta on puolue, joka huolehtii koko Suomesta ja kantaa vastuuta kaikista. Haluamme turvata hyvinvointiyhteiskunnan ja korvaamattoman arvokkaan luontomme seuraaville sukupolville.  

Keskustan valtti on maltti. Vaikka ääripäissä kuhistaan ja kuuluu kova mölinä, moni vain haluaisi päättäjien ymmärtävän arkisia huolia ja puurtavan asioita eteenpäin kuten on luvannut. Kyky sovittaa yhteen näkemyksiä on keskellä olemisen vahvin voima. 

2. Koronakriisillä ja sillä, miten pystymme hillitsemään epidemiaa ja sen inhimillisiä ja taloudellisia vaikutuksia, tulee olemaan valtava merkitys. Nyt on laitettava kaikki laitettava voimat siihen, että epidemian toinen aalto torjutaan.  

Meidän on tehtävä töitä sen puolesta, että kokemus merkityksellisestä elämästä ja pärjäämisestä kuuluu kaikille asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta. Lisäksi nostan esiin ilmastokriisin ja luonnon monimuotoisen hyvinvoinnin. Puhdas luonto on elämän perusta. 

3. Elämän mittakaava supistui keväällä. Tässä oli paljon hyvääkin, hyvän arjen ja ulkoilun kaltaisten perusasioiden arvostus kasvoi. Samalla olen kantanut huolta etenkin iäkkäämmistä läheisistä ja toisaalta myös siitä, miten selviämme kriisistä kansakuntana. Koen itseni etuoikeutetuksi, koska korona ei ole vaikuttanut toimeentulooni tai terveyteeni. 

4. Meidän keskustalaisten mielikuva keskustasta ja suomalaisten mielikuva keskustasta ovat erkaantuneet toisistaan. Puolue on käpertynyt vaikeuksien myötä sisäänpäin. Sisäinen keskustelukin on tärkeää, mutta lopulta sillä ei saavuteta suuren suomalaisen väestön luottamusta.  

Keskustan kohtalon kysymys on tämä: osaammeko avautua ulospäin ja kutsua uusia ihmisiä mukaan valmistelemaan politiikkaamme. Tavassamme puhua meille tärkeistä asioista on myös hiomisen varaa. 

5. Puheenjohtajan tärkein tehtävä on omalla toiminnallaan ja puolueen aktiiveja innostamalla lisätä suomalaisten luottamusta keskustaan. Varmistaisin, että keskustan listoilta ehdokkaaksi lähtevät saavat tukea ja kokevat työnsä merkitykselliseksi.  

Äänestäjien haluan tunnistavan keskustan lähipuolueena, sujuvan arjen ja paikallisen elinvoiman puolestapuhujana. Perheiden asiat on nostettava kriisien ja hallinnon huolien varjosta politiikan keskiöön. Tähän ajatteluun kuuluu myös ikäihmisten hoivan parantaminen. 

6. Elämään kuuluvat voitot ja tappiot. Tärkeintä on valita asenne. Kävi puoluekokouksessa, miten tahansa, niin minua ei pelota häviä eikä voitto. Panokseni Suomen Keskustan hyväksi on korkea molemmissa tapauksissa. 


Kuva: Jari Laukkanen

Ilkka Tiainen: Suomen polttavin ongelma on vision puute 

1. Olen rohkea uudistaja, mutta järkevä säilyttäjä. Minulle keskusta on kulttuurin ja sivistyksen puolue. 

2. Vision puute. Mitä rakennamme, miten ja miksi? 

3. Perustin tv-kanava POSI TV:n ja lähdin hoitamaan yhteiskunnan asioita. 

4Santeri Alkio sanoi, että ”maalaisliittolaiset rakentavat olemassaolevien olojen pohjalle käyttäen tulevaisuuden mittapuita”. Määritellään tulevaisuuden mittapuut ja aletaan rakentaa, niin kannatus nousee. Tämän me osaamme. 

5. Kuntavaaleissa keskusta ottaa ohjat vaalikeskustelussa. Keskustan on osoitettava olevansa johtava kuntasektorin tuntija, ymmärtäjä ja kehittäjä. Vaaliohjelmaa on terävöitettävä siten, että se innostaa kunnissa vahvimmat ja osaavimmat ehdokkaat vaalityöhön. 

Ehdokkaille tuotetaan vaalivalmennus, joka tukee ehdokkaiden kampanjaa kunnissaan. 

Seuraava suuri uudistus on yhteiskunnan desentralisointi digitalisoinnin avulla. Visioni on, että valtio on tulevaisuudessa sovelluskehitysrajapinta. Digitaalinen anonyymi identiteetti ja datavetoiset seutukunnat mahdollistavat uudet korkean osaamisen työpaikat kuntiin –talous tehostuu, etätyö parantuu, kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät ja samalla syntyy uusia palveluita kuntalaisille. Uudistuksen seurausta on hajautettu yhteiskunta, jossa objektista tulee subjekti. 

6. Äänestyksen jälkeen pulinat pois, kuten valtioneuvos Johannes Virolainen viisaasti todennut. Annan puolueelle oman osaamiseni, energiani ja verkostoni yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.