Mediatyöryhmä: Tukea kotimaiselle digitaaliselle uutispalvelulle

Media

Mediatyöryhmä esittää, että maakunta- ja paikallislehtien toimintaedellytysten tukemiseksi tulee kehittää kansallista digitaalista palvelua.

Työryhmän mukaan digitaalinen uutispalvelu tuottaisi lehtien käyttöön tasokasta valtakunnallista ja kansainvälistä uutisointia sekä kattavan tapahtuma- ja tiedotetietokannan.

Palvelun kehittämiseen ja käynnistämiseen käytettäisiin olemassa olevia julkisia, kilpailukyvyn edistämiseen keskittyviä rahastoja.

Raportissa ei oteta kantaa uutispalvelun järjestäjään, mutta työryhmän puheenjohtajan Anssi Vanjoen mukaan tämä digitaalinen kotimainen uutispalvelu voisi esimerkiksi perustua nykyiseen STT-Lehtikuvaan.
Mediatyöryhmä luovutti tänään raporttinsa liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille (kesk.).

Vanjoen mukaan mediamarkkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että markkinoilla vallitsee kansallisesti ja kansainvälisesti yhtenäinen sääntely ja reilu kilpailuympäristö.

– Reilun toimintaympäristön tarjoaminen on samalla yksi tärkeimmistä tavoista tukea sananvapautta ja moniarvoista mediaa sekä ylläpitää monipuolisia sisältöjä, Vanjoki totesi.

Työryhmä purkaisi välinekohtaista mainonnan sääntelyä ja tasaisi digitaalisen ja fyysisen median välistä arvonlisäveroa.

Lisäksi työryhmä poistaisi viestintäviraston perimät valvontamaksut televisio- ja radiotoimintaa harjoittavilta yrityksiltä.

Yleisradion tehtävät tulisi työryhmän mielestä määritellä tarkemmin, jotta sen toiminta edistäisi koko suomalaisen mediamarkkinan toimintaa.

Yleisradion tulisi toimia yhä enemmän kotimaisten tuotantojen jakeluyhtiönä ja osto-organisaationa. Työryhmän mukaan myös Ylen verkkopalvelun voisi laajentaa avoimeksi kansalliseksi sisältöalustaksi.

Raportin on tarkoitus pohjustaa Yleisradion julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän työtä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen ja sen toimikausi päättyy ensi vuonna toukokuun lopussa.